• Nombre de visites :
  • 35986
  • 24/10/2007
  • Date :

          Hz. Mehdi (a.s)’ın Doğumu                

hz. mehdi (a.s)’ın doğumu

 

  Ehl-i Beyt mektebine göre, Mehdilik inancı ahir zamanda dünyaya gelmesi beklenen belirsiz bir kurtarıcıya inanmak değildir. Bu mektebe göre Mehdi  babası, annesi, doğum yeri ve birçok diğer ala-metleriyle tanınan, şu anda hayatta olan ve yeryüzünün İmamı olup ancak İlahi hikmet gereği gizli bulunan belli bir şahıstır. Şia, Hz. Adem aleyhi’s-selâm’den ta kıyamete kadar yeryüzünün, asla Allah’ın hücceti olan mâsum bir önderden yoksun kalmadığına ve kalmayacağına inanmaktadır.[1]

  Şia mektebi, son peygamber olan Hz. Muhammed Mustafa sallâ’llâhu aleyhi ve alih’ten sonra on iki mâsum İmamın geldiğine ve bunların sonuncusunun ise on ikinci İmam olan Hz. Mehdi olduğuna ve bu  İmamın İlahi vaatlerin gerçekleşmesi, dinin yeryüzüne tamamen hakim olması, hakkın batıldan tamamen ayrılması ve şartların elverişli hale gelmesi için uzun bir süre gözlerden saklı kalarak, İmamet görevini yürüteceğini ve sonunda zuhur edip tüm dünyada adaleti hakim kılacağına inanmaktadır.                               

Şia’ya Göre Hz. Mehdi Kimdir?

  Ehl-i Beyt mektebine göre ismi Resulullah sallâ’llâhu aleyhi ve alih’in ismi, künyesi de Resulullah’in künyesi olan Hz. Mehdi, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın soyundan gelmektedir ve Hz. Hüseyin’in oğlu Hz. Ali ZeynülAbidin’in oğlu Hz. Muhammed Bâkır’ın oğlu Hz. Cafer Sadık’ın oğlu Hz. Musa Kazım’ın oğlu Hz. Ali Rıza’nın oğlu Hz. Muhammed Taki’nin oğlu Hz. Ali Naki’nin oğlu Hz. Hasan Askeri’nin oğludur. Yani Hz. Resulullah sallâ’llâhu aleyhi ve alih’in onuncu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın ise Hz. Hüseyin aleyhi’s-selâm’den olan dokuzuncu torunudur.

Doğum Tarihi

  Merhum Şeyh Mufid (Ölm. H. 413) “el İrşad” adlı kitabında şöyle der :

“Hasan Askeri’den sonra ki İmam, onun oğludur. Onun ismi Resulullah sallâ’llâhu aleyhi ve alih’ın ismi ve künyesi de Resulullah sallâ’llâhu aleyhi ve alih’in künyesidir. Babasının ondan başka gizli veya aşikâr bir oğlu olmamıştır. Önceden de açıkladığımız gibi düşmanlardan gizli bir şekilde onu kendisine halife kılmıştır.

Hicri 255. yılın Şaban ayının 15’inde dünyaya gelmiştir. Annesi cariyedir ve Nergis diye tanınır. Babası vefat ettiğinde beş yaşında idi; Allah ona hikmeti, Kur’an ilmini vermiş ve onu alemlere ilahi bir nişane kılmıştır. Hz. Yahya’ya çocuklukta hikmeti verdiği gibi ona da çocuklukta hikmet vermiştir. Hz. İsa’yı beşikte peygamber kıldığı gibi onu da çocukluk döneminde İmam kılmıştır.”

İbn-i Hallekan da “Vefayat-ul A’yan”da şöyle yazar:

  “Hz. Mehdi’nin doğumu cuma günü, Şaban ayının on beşinci gecesinde Hicri 255 yılında vuku bulmuştur. Babası vefat ettiğinde beş yaşında idi. Annesinin adı Hamt idi; bazıları ise annesinin isminin Nergis olduğunu söylemişlerdir.”

Muhammed b. Ahmed el-Maliki İbn-i Sabbağ, “Fusul-ül Muhimme” adlı kitabının on ikinci faslında şöyle der:

“Ebu-l Kasım Muhammed el-Hüccet b. Hasan el-Halis Hicri 255. yılının Şaban ayının on beşinci günü Surre Men Rea (Samerra) şehrinde dünyaya gelmiştir.”                    

hz. mehdi (a.s)’ın doğumu

Doğum Yeri

  İşaret edildiği gibi Hz. Mehdi  Hicri Kameri 255 yılında Bağdat’ın 175 kilometre kuzey batısına düşen “Samerra” şehrinde dünyaya gelmiştir. Bu şehir “Mu’cem-ul Buldan” kitabının yazarı Himevi’nin yazdığına göre Abbasi Halifelerinden Mütesim tarafından devlet adamları ve özellikle askerlerin aileleriyle bir arada yaşamaları için Hicri 220’de bir askeri lojman olarak inşa edilmiştir.”[2]

  İmam Hasan Askeri ve babası İmam Ali Naki aleyhi’s-selam’ın Askeri lakabıyla anılmalarının sebebi de bu şehirde yaşadıkları mahallenin Askeri bölge olması ve Asker mahallesi diye tanınmış olmasıydı.

Hz. Mehdi (a.s) Nasıl Dünyaya Geldi?

Çeşitli muteber nakillere göre Hz. Mehdi  dünyaya gelirken doğumundan, babası Hasan Askeri  takva, iffet ve paklık örneği olan annesi Nergis Hatun ve ilim, takva ve iffet örneği olan İmam Hasan Askeri’nin halası Hakime Hatun’dan başka kimsenin haberi olmamıştır.

Merhum Şeyh Saduk, Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’nin dünyaya gelişini şöyle anlatır:

“İmam Muhammed Taki aleyhi’s-selâm’ın kızı ve İmam Hasan Askeri aleyhi’s-selâm’ın halası olan Hakime Hatun diyor ki: “.Ben kardeşim İmam Ali Naki aleyhi’s-selâm’ın ziyaretine gittiğim gibi onun vefatından sonra da oğlu İmam Hasan Askeri’nin ziyaretine gidiyordum.

Bir gün onların yanına gittim. Gün batıncaya kadar İmam’ın yanında oturdum, akşam olunca, cariyeye seslenerek: “Elbiselerimi getir de ben gideyim” dedim.

İmam Hasan Askeri: “Halacığım! bu gece bizimle kal.” dedi. “Çünkü bu gece Şaban ayının yarısının gecesidir. Bu gecede Allah’ın katında değerli ve O’nun hücceti olan bir çocuk dünyaya gelecektir. Yeri öldükten sonra diriltecek olan odur.” “O çocuk kimden olacak?” diye sordum; “O, Nergis’ten olacak” diye cevap verdi.

“Ey benim efendim, dedim, ben Nergis’te gebelik belirtisi göremiyorum.”

O Tekrar, “Nergis’ten olacak, diğerinden değil” dedi.

Yatsı namazını bitirdikten sonra iftar ettim, sonra yerime çekildim, ama sürekli olarak Nergis’in durumunu gözetliyordum.

Gece yarısı olduğunda namaz için kalktım. Namazımı bitirip Nergis’e baktığımda uykuda olduğunu ve hiç kıpırdamadan yattığını gördüm.”

Olayın devamı Musa b. Muahmmed’in nakline göre şöyledir: Hakime Hatun diyor ki: “Oturup namazdan sonraki zikir ve duaları okuduktan sonra birazcık uyumuşum; birden kaygıyla yerimden kalktım. Gördüm ki Nergis Hatun uyumuş. Biraz sonra o da kalktı ve gece namazı kıldı ve tekrar uyudu.”                  

hz. mehdi (a.s)’ın doğumu

  Hakime Hatun şöyle devam ediyor: “Fecrin doğup doğmadığına bakmak için dışarı çıktım. Gördüm ki birinci fecir doğmuş; ancak Nergis Hatun hâlâ uyuyordu. Bu durum kalbimde şüphe uyandırmaya başladı. Tam o sırada Hz. İmam Hasan Askeri bulunduğu yerden seslenerek: “Halacığım! Acele etme, çocuğun doğumu yaklaşmıştır.” dedi.

Ben oturup Elif Lâm Mîm, Secde ve Yasin surelerini okumaya başladım. O sırada Nergis Hatun’un birden dehşet içerisinde yerinden kalktığını gördüm; onun yanına koştum, onu göğsüme yasladım. “Allah’ın yardımıyla! Ne oldu, bir şey mi hissediyorsun?” dedim. “Evet, halacığım” dedi.

“Kendini toparlamaya çalış, bu, sana vaat edilen şeydir işte” dedim.

  Bu halde ben ve Nergis Hatun uyuklama gibi bir hal geçirdik. Kendime gelir gelmez yeni dünyaya gelen bebeği düşündüm. Nergis’in üzerindeki elbiseyi kaldırdım, secde halinde yere kapanmış olan yeni bebeği kucağıma aldığımda onun tertemiz olarak dünyaya geldiğini gördüm. Öylece onu babasına götürdüm.”

  Mes’udi’nin nakline göre İmam Hasan Askeri çocuğu sol elinin üzerinde oturttu ve sağ eliyle de arkasından tutarak “Konuş” dedi. Bunun üzerine Hz. Mehdi konuşmaya başladı ve: “Eşhedu en la İlahe illallah ve eşhedu enne Muhammed’en Resulullah sallâ’llâhu aleyhi ve alihi ve sellem” dedi.

  Sonra Hz. Emir-ul Mü’minin Ali ve diğer İmamlara salavat getirdi[3]

  Bu rivayet birçok muteber senetle nakledilmiş ve Ehl-i Beyt mektebinin büyük alimlerince doğruluğu tasdik edilmiştir. Hatta Ehl-i Sünnet’in de bir çok tarih ve teracim hususunda eseri olan güvenilir alimleri Hz. İmam Hasan Askeri’nin 15 Şaban ayında Resulullah sallâ’llâhu aleyhi ve alih ile aynı ismi taşıyan bir çocuğu olduğunu bildirmişlerdir.

Hz. Mehdi’nin Doğumundaki Bazı Özellikler

  Hz. Mehdi’yi diğer İmamlardan ayıran birtakım özellikler vardır. Bu özelliklerden bazısı, bu İmamın doğumuyla ilgili meselelerdir. Örneğin; İmam Hasan Askeri aleyhi’s-selâm Hz. Mehdi’nin dünyaya gelmesini düşmanlardan gizli tutmuş ve sadece güvenilir dostlarına bu olayı bildirmiştir. Bu gibi konuların nedenini anlayabilmek için o dönemdeki varolan siyasi ve toplumsal şartları ve özellikle siyasi otoritenin Ehl-i Beyt’e karşı tutumunu incelemek gerekir.

 

-----------------------------------------

     

 [1] - Merhum Kuleyni “Usul-i Kafi”de sahih bir senetle naklediyor ki, İmam Cafer Sadık aleyhi’s-selâm’a: “Yeryüzü İmamsız olabilir mi?” diye soruldu. İmam: “Hayır” dedi. “İki İmam bir arada olabilir mi?” diye sorulunca da: “Hayır, meğer ki biri susmuş olsun.” diye buyurdu. “Usul-i Kafi”, c. 1, s. 178.

[2] - Himevi, “Mu’cem-ul Buldan” ve İbn-i Esir, “el-Kamil”.

[3] - Şeyh Saduk, “Kemal-ud Din”, s. 425.

 

Hz. Mehdi’ye İnanmak 1

Hz. Mehdi’ye İnanmak 2

Hz. Mehdi’ye İnanmak 3

Yeryüzü Asla Hüccetsiz Kalmaz

Hadislerde Hz.Mehdi (a.s.)

Ehl-i Sünnet Kitaplarında Hz. Mehdi’nin Özellikleri

MEHDİ’NİN ZUHURUNUN ALAMETLERİ

İSLAM'DA MEHDİLİK

Bekleyişin İslami Öğretilerindeki Yeri

 

 

 

 

Kullanıcıların son yorumları
melik bugdaycı /div>
hz Mehdi bedizaman Said Nursi"nin dediğine göre 2117 yılında dünyaya gelecektir biz belki görmeyiz ama Allah inşallah ahirette bizi onu yanında bulundurur.
Tebyanın cevabı :
Pazar 5 Mayıs 2013
İsimsiz Yorum /div>
Kardeşlerim Hz. Mehdinin nasıl bırı veya kac yaşında oldugunu sadece Allah c.c bilir O yuzden kandırılmayın
Tebyanın cevabı :
Pazar 2 Aralık 2012
Luiza Izmailova /div>
Chok beigendim yazilarinizi. Teshekkur ederim sizlere Mehdinin bele sevgi. Ile gozlemeginize. Men inaniram mehdi var. urging ki O da shimdi hz. iSAYi. Axtarir. Mehdi onunla. Birlikde olmali. Ve. Mubarize aparmalidirlar
Tebyanın cevabı :
Cuma 12 Ekim 2012
sahibu zaman acar /div>
hz mehdi demek günah sahibu zaman benim bundan emin olun ama ben böyle bir ailede yaşamıyorum ya gizlenmek için bu ailede yim yada bukonuda yanlışlık var ki zaten allah emrettiği zaman zuhur ederim kimse araştırmasın çünkü allah bana ulaşacak hiç bi yol kimseye göstermez ancak allahın emri ile zuhur ederim ben allahın huzuruna bir gün çıktığımda sordu yarab beni niçin yarattın cc de deki seni sadece insanlar arasında mazlumlar için zelimleri öldürmen için yarattım demek istediğim kimse biyere kaçmasın galiba buzaman da bana azrahil geldi kaçın diye hitap edecekler
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 1 Ağustos 2012
süleyman salah /div>
mehdi şu n 50
yaşındadır
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 1 Ağustos 2012
ahmet ünsal /div>
imam mehdi as 14 temmuz 1964 doğumludur ve şu an istanbuldadır
Tebyanın cevabı :
Perşembe 21 Haziran 2012
İsimsiz Yorum /div>
"MEHDİ ALEYİSSELAM 26 YAŞINDADIR" yazan zat ve hasan tok adlı zat Allah rızası için bana bu bilgileri nereden öğrendiğinizi ve bu konuda daha fazla bilgi verebilecek bir mail atarsanız sevinirim
kimimben@gmail.com
Tebyanın cevabı :
Cumartesi 9 Haziran 2012
İsimsiz Yorum /div>
yazı çok güzel ağlayan gözlerim inşallah mehdiyi görerek güler. onun yolundan ayrılmamak dileğiyle.
Tebyanın cevabı :
Cuma 11 Mayıs 2012
İsimsiz Yorum /div>
mehti a s ın imametinde inşaallah hepimiz namaza durup emirlerini yerine getiririz
Tebyanın cevabı :
Cumartesi 14 Nisan 2012
Byzromotti Pittiuomo /div>
Hz.Mehdinin geldiğini bilmek kolay değil ama her yerin tv,
telefon,bilgisayar vs..olduğu bu dünyada bir andada herşey değişebilir.Sadece neden Hz.Mehdiyi bu kadar
sabırsızlıkla bekliyoruz neden bütün müslümanlar zulüm
lere karşı durmuyor.Gündelik yaşantımıza devam ediyo
ruz.Bir sürü soru hadi cevaplayalım.
Tebyanın cevabı :
Cuma 30 Mart 2012
İsimsiz Yorum /div>
MEHDİ ALEYİSSELAM 26 YAŞINDADIR
Tebyanın cevabı :
Pazartesi 26 Mart 2012
İsimsiz Yorum /div>
mehdi şu an 32 yaşın dadır
Tebyanın cevabı :
Cumartesi 13 Ağustos 2011
İsimsiz Yorum /div>
çok güzel anlatılmış yanlış olan bir şey yok allh bizi onun yolundan gidenlerden kılsın amin
Tebyanın cevabı :
Cuma 8 Nisan 2011
İsimsiz Yorum /div>
bu alemin rabbina ad olsunki muhammadi elci sectiyi gibi imam mehttiyi bu dünyanin höcceti secmistir.
Tebyanın cevabı : İmam Mehdi a.f. hakkında daha geniş bilgiye Mehdeviyet menüsünde bulabilirsiniz.Teşekkürler.
Salı 27 Temmuz 2010
hasan tok /div>
buyazı yanlıştır.mehti dünyadadır dogru ama yaşı gençtir. kendişi yetiştiriliyordur.Biraz zaman daha vardır.azkaldı
Tebyanın cevabı :
Cumartesi 17 Temmuz 2010
turgay özsoy /div>
mükemmel ne diyebilirim!Allah mehdinin yolundan gidenlerden kılsın!
Tebyanın cevabı :
Salı 15 Temmuz 2008
salih /div>
ALLAH BENI VE BUTUN İNANLARI MEHTI A.S . ASKERLERINDEN EYLESIN RABBIMDEN TEK ISTEYIM
Tebyanın cevabı :
Pazar 16 Mart 2008
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (17)