چنانچه پیش از این اشاره کردیم تفاوت امام با دیگران در حقیقت ،ناشی از تفاوت جهان بینی او با دیگران است . او با عالم و آدم از نظرگاه دیگری غیر از نظرگاه غربی نگاه میکرد و منظره متفاوتی پیش چشم خود داشت که همان را نیز پیش چشم ما ترسیم میکرد . در جهان بینی او تعریف انسان با تعریف رایج در غرب ، متفاوت بود و طبیعی است که سعادت انسان و اخلاق و ارزشهای او نیز متفاوت میشد . رمز پیروزی و موفقیت امام در همین بود که برای نجات از سلطه غربی در همان راهی که غربیان به پیش می تازند قدم ننهاد و جهت متفاوت و مسیر جدیدی انتخاب کرد .از ارشمیدس نقل کرده اند که بعد از آنکه خواص و قوانین اهرم ها را کشف کرد گفته بود اگر یک نقطه در خارج از این عالم به من بدهید من کل عالم را با یک اهرم تکان میدهم و جابجا میکنم . امام هم برای ایجاد تحول و انقلاب در ایران ، به نقطه ای خارج از عالم معیارها و پندارهای غربی اتکا کرد. انقلاب سیاسی او همانند انقلابهای علمی یک پارادیم یا سرمشق جدید برای زندگی فردی و اجتماعی ایجاد کرد .

 او خدا را از آسمان به زمین نیاورد و زمینی و زمین گیر نکرد . زمین را هم به آسمان نبرد ، بلکه سعی کرد میان زمین و آسمان ، یعنی میان زندگی فردی و حیات جمعی و شئون اجتماعی و سیاسی آدمی در کره خاک ، با عالم ملکوت و غیب و در یک کلمه با خدا ، رابطه ایجاد کند و این همان پارادیم جدید او بود.امام خوب میدانست که نباید و نمی توان تکرار کننده غرب بود .او میدانست که اگر بخواهد در همان بازی و مسابقه معمول و مرسوم نزد غربیان وارد شود ، مسابقه را باخته است. این بود که خود مسابقه ای دیگر  با قواعد و قوانین جدید ابداع کرد . میتوان گفت که پیام او امروز به ما این است که انقلاب را با متر و معیار غربی اندازه نگیریم و ارزش و اهمیت انقلاب اسلامی را به میزان شباهت آن با راه و رسم غربی ندانیم . او آمده بود تا با زبان دیگری ، که همان زبان از یاد رفته همه انسانها بود با ما سخن بگوید . او مثل دیگران نبود ، انقلاب او نیز مثل انقلاب های دیگر نیست .البته این متفاوت بودن و مستقل بودن نیز به معنی سرکشی و ستیزه جویی بی دلیل نیست . به هوش باشیم مبادا زبان او را فراموش کنیم و قواعد و دستور زبان او را از یاد ببریم . او میخواست ما را با خدا آشتی دهد و آشنا کند تا ما با خود حقیقی خود آشنا شویم .

 کوتاه سخن اینکه او آمده بود تا همان پیام دیرینه قرآن را در گوش ما بخواند که :

" ولا تکونوا کالذین نسواالله فانسیهم انفسهم "

"چونان کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند و خداهم ، خود آنان را از یادشان برد ."

منبع :گفتاری از غلامعلی حداد عادل ( ویژه نامه اعضای جامعه اسلامی )

دفتر مطالعات استراتژیک و پژوهش های سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

 


دسته ها : امام خمینی(ره)
يکشنبه ششم 11 1387
X