22 بهمن 57

تظاهرات مردمی مقابل دانشگاه تهران در دوران انقلاب

تظاهرات مردمی در دوران انقلاب

حضور مردم در جاده بهشت زهرا

تظاهرات مردمی در دوران انقلاب

جنگ مسلحانه مبارزان انقلابی در خیابان ها

22 بهمن 57

دانشگاه تهران

وقایع دوران انقلاب

تظاهرات مردمی مقابل دانشگاه تهران در دوران انقلاب

جنگ مسلحانه مبارزان انقلابی در خیابان ها

اقامه نماز جماعت در تاسوعای57 به امامت مرحوم طالقانی

اقامه نماز جماعت در تاسوعای57 به امامت مرحوم طالقانی


 


دسته ها : امام خمینی(ره)
دوشنبه جهاردهم 11 1387
X