كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

خدا دوستت دارد..

جملات زیبا گیله مرد

 

مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد ؛


چون در هر بهار برایت گل می فرستد و


هرروز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند...


به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می تواند در هر جایی از دنیا باشد ،


قلــب تو را انتخاب کرده


و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگویی گوش می کند ...+ نوشته شده در 1391/2/12 ساعت 15:27 توسط 7415963 |  (3) نظر