كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

باران

 


بعد از باران نگاهم...

آفتابی شو ...

رنگین کمانِ بودنــت را...

دوســت دارم!!!

 

+ نوشته شده در 1391/2/7 ساعت 22:41 توسط 7415963 |  (2) نظر