كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

شکستن دل

                             

                         

 

            

دلم را کسانی شکستند


که هرگز دلم 


به شکستن دلشان راضی نمی شد...

 

               

+ نوشته شده در 1391/2/5 ساعت 16:36 توسط 7415963 |  (1) نظر