كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

گريه...

عكس تصوير تصاوير پيچك ، بهاربيست Www.bahar22.com

+ نوشته شده در 1391/2/3 ساعت 16:13 توسط 7415963 |  (3) نظر