كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

دوست داشتن

                         براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

 

بي بهانه در خاطرم هستي...شايد دوست داشتن همين باشد....

+ نوشته شده در 1391/2/1 ساعت 12:26 توسط 7415963 |  (1) نظر