كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

قـبله عشق

                               


من عاشقم وعشق گنهم نيست

 جـزجاده ي وصل تو رهم نيست

هـردم كه نماز كـنـم بـــرويت

            غـيرازرخ تــو قـبـله گـهم نيست+ نوشته شده در 1391/1/25 ساعت 18:15 توسط 7415963 |  (4) نظر