كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

...

احساس خوب بودن تو… مثل رفتن زير بارون لطيف مهربونيست، مثل نور عميقي از حضور يه فرشته ي آسمونيست…

 

 

 

 

باورت گر بشود گر نشود حرفي نيست / اما نفسم ميگيرد در هوايي كه نفس هاي تو نيست


 


 


+ نوشته شده در 1391/1/21 ساعت 1:3 توسط 7415963 |  (2) نظر