كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

عادت

هنوزم تو اين هياهو ، توي اين بغض شبونه

منو گنجشكاي خونه ديدنت عادتمـــــونه........


                                 

+ نوشته شده در 1391/1/20 ساعت 1:45 توسط 7415963 |  (0) نظر