كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

راز

                          

 

                            يادم باشد وقتي آمدي


                          راز بزرگي را به تو بگويم


                        اينكه در نبودنت آسمان آبي


                                         نيست

+ نوشته شده در 1391/1/18 ساعت 17:45 توسط 7415963 |  (0) نظر