كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

...

 

 

  بَعضے وَقتآ دٍلـت ميخوآد

 

 

      دَستآتو بذارے زيرٍ چونَت

 

     چشم تو چشم خُدا بشے

 

         زُل بزنے و بهش بگے

 

                                         "كہ چـــــــــے مَثــــــــــــــــــــلا؟"

 

 

 

 


+ نوشته شده در 1391/1/18 ساعت 17:30 توسط 7415963 |  (0) نظر