صفحه ها
دسته
دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 78
تعداد نظرات : 49
Rss
طراح قالب
حمید رضا علیخانی

1چهار چیز آورده ام یارب که............... 

پس از مرگ شمس الدین محمد شاعرکه تخلصش

 "سوزی"بودکسی وی را در خواب دید واز او پرسید

 حالت چطور است؟او پاسخ داد:به خاطر تک بیتی که

  در عجر وناتوانی خود سروده بودم از گناهانم در

 گذشته وآن تک بیت این است 

چهار چیز آورده ام یا رب که در گنج تو نیست

 

                        نیستی وحاجت وعجز وگناه آورده ام
جمعه نهم 12 1387
X