انصاریفرد رکورد دار مدیر عاملی پرسپولیس / مدیران قبلی و آلبوم افتخارات
عباس انصاریفرد در حالی از سوی اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به عنوان جانشین داریوش مصطفوی انتخاب و معرفی شد که قبل از این نیز در دو مقطع این سمت را برعهده داشت تا از این حیث رکورددار باشد.
عباس انصاریفرد که پیش از این دو مرتبه طی سالیان (۱۳۶۹-۱۳۷۲) و (۱۳۸۰-۱۳۸۱) مدیریت سرخپوشان تهرانی را برعهده داشت و تجربه بحران مالی بزرگ در این تیم را دارد، در حالی مدیریت این باشگاه را برعهده گرفته است که داریوش مصطفوی پس از کمتر از یکسال فعالیت در این باشگاه استعفا کرد و با موافقت اعضای هیئت مدیره از سمتش کنار رفت.

مدیران پیشین باشگاه پرسپولیس به شرح زیر هستند:
1- علی عبده (۱۳۴۲-۱۳۵۲)
2- مصطفی مکری (۱۳۵۲-۱۳۵۷)
3- عباس وکیل (۱۳۵۸-دهه ۱۳۶۰)
4- عباس گلیجانی (دهه ۱۳۶۰)
5- طباطبایی (دهه ۱۳۶۰)
6- عباس انصاریفرد (۱۳۶۹-۱۳۷۲)
7- امیر عابدینی (۱۳۷۲-۱۳۸۰)
8- عباس انصاریفرد (۱۳۸۰-۱۳۸۱)
9- علی میرزایی (۱۳۸۱-۱۳۸۲)
10- علی پروین (۱۳۸۲)
11- اکبرغمخوار(مرداد ۱۳۸۲- تیر۱۳۸۳)
12- حجت‌الله خطیب(تیر۱۳۸۳- دیماه۱۳۸۴)
13- محمدحسن انصاریفرد(دیماه ۱۳۸۴- تیر۱۳۸۶)
14- حبیب کاشانی(تیر۱۳۸۶- تیر۱۳۸۷) 
15- داریوش مصطفوی(تیر۱۳۸۷- دیماه 1387)

آلبوم افتخارات باشگاه پرسپولیس:
* نایب قهرمانی جام حذفی ایران 1347
* قهرمانی مسابقات مقدماتی جام منطقه ای 1350
* نایب قهرمان باشگاه های تهران 1350
* مقام سوم لیگ منطقه ای ایران 1350
* نایب قهرمان جام باشگاه های تهران 1350
* قهرمان اولین دوره لیگ تخت جمشید 1352
* نایب قهرمان دومین دوره لیگ تخت جمشید 1353
* قهرمان سومین دوره لیگ تخت جمشید 1354
* نایب قهرمان چهارمین دوره لیگ تخت جمشید 1355
* نایب قهرمان پنجمین دوره لیگ تخت جمشید 1356
* نایب قهرمان ششمین دوره لیگ تخت جمشید 1357
* قهرمان جام شهید اسپندی 1358
* قهرمانی در دسته اول تهران 1360
* نایب قهرمان جام حذفی تهران 1360
* قهرمان جام وحدت 1360
* قهرمان جام حذفی تهران 1361
* قهرمان جام باشگاه های تهران 1361
* نایب قهرمان جام باشگاه های دسته اول تهران 1362
* قهرمان فوتبال باشگاه های دسته اول تهران 1365
* قهرمان فوتبال باشگاه های دسته اول تهران 1366
* قهرمان جام حذفی تهران 1366
* قهرمان جام حذفی ایران 1366
* قهرمان باشگاه های دسته اول تهران 1367
* قهرمان باشگاه های دسته اول تهران 1368
* نایب قهرمان اولین دوره لیگ آزادگان 1368
* قهرمانی در فوتبال دسته اول تهران 1369
* قهرمان اولین دوره جام در جام آسیا 1369-1370
* نایب قهرمانی در فوتبال دسته اول تهران 1370
* قهرمانی جام حذفی ایران 1370
* مقام سوم در لیگ ازادگان 1370
* قهرمان جام حذفی کشور 1370-1371
* نایب قهرمان لیگ ازادگان 1371
* قهرمان سوپرجام تهران 1371
* نایب قهرمان سومین دوره جام در جام آسیا 1371
* نایب قهرمان لیگ کشور 1372
* مقام چهارم لیگ آزادگان 1373
* قهرمان لیگ ازادگان 1374
* مقام چهارم جام باشگاه های آسیا 1374
* قهرمانی لیگ کشور 1375
* مقام سوم جام باشگاه های آسیا 1375
* قهرمان لیگ آزادگان کشور 1377
* قهرمانی جام حذفی کشور 1377
* مقام سوم جام باشگاه های آسیا 1378
* قهرمان لیگ آزادگان کشور 1378
* نایب قهرمان لیگ آزادگان کشور 1379
* مقام سوم جام باشگاه های آسیا 1380
* قهرمان اولین دوره لیگ برتر ایران 1381
* مقام سوم دومین دوره لیگ برتر ایران 1382
* نابب قهرمان جام حذفی 1385
* قهرمان هفتمین دوره لیگ برتر 1387


دسته ها : ورزش
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
X