سُلَیم : 
بن قیس هلالى از اصحاب امیرالمؤمنین على (ع) بوده ودر زمان حجّاج مورد تعقیب قرار گرفت او به ابان بن ابى عیاش پناهنده شد ، وى سلیم را در پناه خود بداشت تا چون خود را در حال مرگ دید به ابان گفت : تو بر من حقّى بزرگ دارى واکنون که مرگ من رسیده امانتى بزرگ به تو میسپارم آنگاه کتاب خود را به وى سپرد . 

علامه وجمعى از رجالیون او را تعدیل کرده ودر مختصر البصایر آمده که کتاب سلیم بن قیس که ابان بن ابى عیاش آن را روایت کرده وبر امام سجاد (ع) در حضور جمعى از اصحاب قرائت نموده وحضرت آنرا تأیید کرده وفرمود : این از احادیث ما است ، صحیح است . 

مرحوم مجلسى آنرا از اصول معتبر دانسته واز آن دفاع کرده است . 

برای اثبات تک تک احادیث مسافرتها کرده با اصحاب رسول الله مصاحبه و تاییدیه گرفته است.

با سه امام مصاحبه کرده و با ابوذر و سلمان و مقداد نیز مصاحبه نموده است. پته منافقین را آب داد. هرکس بخواهد تشیع را بشناسد اول باید کتاب اورا بخواند.خدا اورا رحمت کند متوفای ۷۶ هجری

کتاب او را به مدت سه روز در محضر امام سجاد علیه السلام خواندند و ا و همه احادیث اش را تایید کرد.

امام صادق علیه السلام کتابش را الفبای شیعه و اسرار آل محمد نامیده است . 

 

دسته ها :
يکشنبه هفدهم 9 1387
X