باسمه تعالی

چرا باید علی المرتضی علیه آلاف تحیه والسلام مقسم بهشت و جهنم باشد؟چرا ایمان جز به حب علی ارزشی ندارد؟ چرا هر کسی رستگار شود رستگاری او از علی است؟چرا مسلمان با رهروی علی مومن است ؟ولاغیر و هزاران چرای دیگر؟طبق صراحت قرآن عظیم الشان که کلام خداست.دین پذیرفته شده نزد خدا اسلام است.حال این اسلام چطور به دست مردم رسیده است؟خدا بهترین خلق خودمحمد صلی الله علیه و آله را مامور کرد که این سعادت عظمی را به مردم هدیه کند.ولی فاسقین و سران قریش مکه دین محمدی را با منافع مادی خود در تزاحم دیدند و برای از میان برداشتن نبی رحمت که سعادت دو عالم دنیا و آخرت است اقدامات زیادی انجام دادند از جمله اینکه در لیله المبیت تمام قبایل نماینده ای انتخاب کردند که این هدیه الهی را با جهالت خود از میان بردارند . براستی اگر موفق شده بودند الان نشانی از سعادت انسانها بود؟ چه کسی به جای رسول مهر خوابید و نقشه ی آنان را نقش بر آب کرد؟ علی علیه آلاف تحیه و السلام

در جنگ احزاب چه کسی نعره های عمربن عبدود را خاموش کرد؟ علی علیه السلام

ضربتی که از عبادت جن و انس از ازل تا ابد برتر و والاتر است. پس همه ی عابدان و عارفان از جن و انس مدیون ضربت جانانه ی علی در جنگ احزاب هستند . آری تمامی کفر در مقابل تمامی اسلام بر زمین افتاد و اسلام پا گرفت . تعجب از این است که پیامبر صدیق که فرمود تمامی اسلام باز عده ای بدون تمامی اسلام انتظار مسلمان شدن را دارند . جنگ خیبر این بارحیدر کرار بود که بعد از سه بار فرار مسلمانان آن محب خدا و رسول مسلمانان را به اوج عزت آورد . از این دست موارد بسیاری است که هر کدام باعث استمرار دین اسلام گردید . مگر حسن مجتبی علیه السلام پسر علی علیه السلام نبود زمانی که معاویه خواص را با زر و عوام را با ظاهر اسلام فریفت رسوا فرمود . مگر حسین سید الشهداعلیه السلام پسر علی علیه السلام نبود که زمانی یزید پلید خود را به جامعه ی اسلام به عنوان جانشین رسول الله معرفی میکرد ، رسوا کرد . مگر زینب دختر علی علیه السلام نبود که در شام مقر یزید پلید به مردم فهماند که این پلید پلید زاده جانشین رسول الله نیست بلکه قاتل حسین بن علی سید الشهدا مظلوم عطشان به دشت کربلا ، بی گناه سر بریده شده است . پس هر چیزی از طرف اسلام به مردم رسیده است از این خاندان پاک و مطهر است و البته ناکسان نامردمان ظلمها و ستمها بر آنان روا داشتند.

 خدایا از رحمت خود دور گردان کسانیکه به آنها ستم روا داشتند .

 زین العابدین، زینت و زیور عبادت کنندگان در قالب دعا ، معرفت و شناخت به پویندگان راه علی داده است ، نوه علی علیه السلام است و هادیان به راه بعد از او.محمد باقر ، شکافنده ی علوم الهی که هرکس عبادتی دارد به نقل از اوست ، از علی علیه السلام است . جعفر صادق، تربیت کننده ی شاگردان بسیار و ناقلان و راویان علوم پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ، از علی است . موسی کاظم ، عبد صالح که برای ماندن دین طه سالها در زندان بسر برد ، از علی علیه السلام است . علی بن موسی الرضا، مروج دین پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از عربستان به خراسان ، از علی علیه السلام است . محمد بن علی الجواد آن بخششگر با تقوا ، پاکیزه در دین یاسین ، از علی علیه السلام است . علی بن محمد الهادی نقی ، پاکیزه و هدایتگر به دین خاتم ، از علی علیه السلام است . حسن بن علی الامین ، آن محاصره در پادگان د‍‍ژخیمان عباسی و مفسر قرآن محمد صلی الله علیه و آله وسلم ، از علی علیه السلام است . صاحب الامر و زمان که جهان در انتظار عدالت اوست که با شمشیر علی علیه السلام و عمامه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم عدالت را مستقر خواهد کرد که در زمین فقط الله عبادت گردد ، از علی علیه السلام است و هزاران سید علوی فاطمی که موجب انتشار علوم محمد صلی الله علیه و آله وسلم شدند همه از علی علیه السلام است .پس همه خیر از اوست و هر چه شر است از دشمنان اوست .

از نام علی خوشتر نامی نتوان جست  

  گر نام خوشی یافت شود هم از اوست


  ولی الله نورمحمدی 

  16/5/1386

دسته ها :
يکشنبه هفدهم 9 1387
X