دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 2349
تعداد نوشته ها : 5
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي

در آغاز غیبت کبری دو مکتب شکل گرفت:

1- مکتب بغداد(عقل گرا)

2-مکتب قم (نقلگرا)

کسانی مانند ابن عقیل عمانی .ابن جنید.شیخ مفید.سید مرتضی شیخ طوسی  مکتب بغداد(عقل گرا را بنیان گذاردند.

و از مکتب قم (نقل گرا )شیخ صدوق حمایت می کرد.

در دوره های بعدی کسانی مانند کاشف الغطا  کرکی  سبزواری  روح الله خمینی و.. این مکتب را تداوم بخشیدند.

و متب نقل گرایان وحدیث گرایان قم را عالمان اخباری چون استر ابادی و اخباری بسط دادند

البته سر انجام در مبارزه بین این دو مکتب  مکتب عقل گرا در قرن سیزدهم به پیروزی رسید.

اختلاف علمای اصولی (عقل گرا)و اخباری (نقل گرا) -هما نطورکه از اسامی ایشان مشخص است -به جایگاه و پایگاه عقل در دین و شریعت باز می گردد.

اخباری گری و تاکید اخباری ها بر دریافت پاسخ سوالات شرعی از احادیث آنها را به این نکتههدایت کرد که فلسفه امام زمان زندهی غایب همانا  پاسخگویی به شیعیان است بر همین اساس شیخ احمد احسایی قائل به رکن رابع گردید.

رکن رابع شیعه دانشمندی است که از قوهی قدسی بر خوردار است و به مدد آن می تواند با امام زمان و سایر ائمه ارتباط برقرار کند ..همن مبنا بعد ها مورد ادعای علی محمد شیرازی مشهور به باب شد.

بهایی گری  ادامه همین بابی گری بود که در قالب دین جدیدی مطرح شد. 


دسته ها :
چهارشنبه بیست و سوم 11 1387
X