ديسك Startup چيست ؟

ديسك Startup يك فلاپى راه انداز ويندوز است كه مى تواند در شرايطى كه ويندوز توان را ه اندازى كامپيوتر را ندارد با راه اندازى كامپيوتر اشكالات احتمالى را با كمك فرامين موجود بر روى آن برطرف سازد. براى كاربرى كه از سيستم عامل ويندوز استفاده مى كند داشتن يك ديسك Startup و CD ويندوز به مراتب از نان شب هم واجب تر است.

• ساخت ديسك Startup در ويندوز ۹۸ و ME

از پنجره Control Panel بر روى آيكون Add/Remove Programs دابل كليك كنيد (پنجره Control Panel از طريق My Computer و يا منوى Start قابل دسترسى خواهد بود). در پنجره اى كه ظاهر خواهد شد زبانه (Tab) سوم موسوم به Startup Disk را انتخاب كرده بر روى دكمه Create Disk كليك كنيد. پس از چند لحظه ويندوز در پنجره اى از شما خواهد خواست تا CD ويندوز را در داخل CD Drive قرار دهيد. با انجام اين خواسته ويندوز بر روى OK كليك كنيد. با ظاهر شدن پنجره بعدى يك فلاپى سالم (فاقد (Bad Sector) را در فلاپى درايو قرار داده و بر روى OK كليك كرده و تا ساخته شدن ديسك Startup صبر كنيد.

• ساخت ديسك Startup در ويندوز XP

يك فلاپى ديسك سالم در درايو فلاپى قرار داده و از پنجره My Computer بر روى آيكون ۳‎/۵ Floppy ( A: ) كليك راست كرده فرمان Format را اجرا نماييد. در پنجره اى كه ظاهر خواهد

شد گزينه Create an MS-DOS startup disk را انتخاب كرده و پس از كليك بر روى دكمه Start در انتظار ساخته شدن ديسك Startup باقى بمانيد.

• استفاده از ديسك Startup

در صورتى كه ويندوز آسيب ديده و توانايى راه اندازى كامپيوتر را نداشته باشد، ديسك Startup را در درايو فلاپى قرار داده و كامپيوتر را روشن كنيد. در منويى كه ظاهر خواهد شد در صورتى كه مايل به شناخته شدن درايو CD و استفاده از آن هستند گزينه Start Computer With CD-ROM Support را انتخاب نماييد در غير اين صورت مى توانيد از گزينه Start Computer Without CD-ROM Support استفاده كنيد.

پس از بوت شدن كامپيوتر اعلان آمادگى سيستم جهت پذيرش دستورات به صورت A:\> بر روى صفحه ظاهر خواهد شد. اكنون مى توانيد با كمك فرامين موجود بر روى اين ديسك اشكالات احتمالى ويندوز و يا ديسك سخت خود را برطرف سازيد (به عنوان مثال براى ترميم اشكالات
جدول Fat از فرمان Scandisk به صورت زير استفاده كنيد: Scandisk c: ).

• در صورتى كه كامپيوتر با ديسك Startup راه اندازى شده باشد حرف معرف درايو CD تغيير كرده و يك حرف به جلو حركت خواهد كرد بدين معنى كه اگر در كامپيوتر شما درايو CD با حرف F مشخص مى شود پس از راه اندازى كامپيوتر با ديسك Startup موقتاً به G تغيير خواهد كرد.

• پس از راه اندازى كامپيوتر با ديسك Startup كامپيوتر وارد MS-DOS Mode خواهد شد بدين معنى كه فرامين شكل گرافيكى نداشته و مى بايستى همانند سيستم عامل MS-DOS تايپ شوند.

• بهتر است براى رفع اشكالات مربوط به هر نسخه ويندوز از ديسك Startup كه با همان نسخه ويندوز ساخته شده است استفاده كنيد.

• ديسكى كه براى ساخت Startup استفاده مى كنيد مى بايستى فاقد Bad Sector بوده و حتى الامكان خالى باشد (در غير اين صورت كليه اطلاعات موجود بر روى آن حذف خواهد شد)

و بالاخره آنكه تشخيص اشكال ايجاد شده در ويندوز و رفع آن با كمك فرامين موجود بر روى ديسك Startup تا حد زيادى وابسته به تجربه و تسلط شما به استفاده از فرامين DOS است، بنابراين اين ديسك به طور خودكار اشكالات كامپيوتر شما را برطرف نخواهد كرد.

دسته ها :
شنبه سیزدهم 5 1386
X