اصوات در فيلمهاي flash اهميت زيادي دارند . براي استفاده از فيلم هاي صوتي در محيط flash ، روش هاي گوناگوني وجود دارند . دو نوع صوت در محيط flash وجود دارد كه عبارتند از صداي رويداد و صداي سيال .
يك صداي رويداد بايد پيش از پخش بطور كامل بارگذاري شود . صداهاي سيال به محض بارگذاري چند فريم اوليه بطور خودكار پخش مي شوند اين صداها با خط زمان هماهنگ مي شوند تا بر روي يك سايت وب اجرا گردند براي شروع يك فيلم داراي دكمه كنترل را باز مي كنيم . در ابتدا شما را با انواع اصوات موجود در flash آشنا مي كنيم .

فيلمهاي flash مي توانند از فيلمهاي صوتي با قالبهاي mp3.Aiff.wav استفاده كنيد . همچنين در صورتي كه نرم افزار Quick time نگارش يا بالاتر را بر روي تيم نصب كنيد ، فرمتهاي Au. Quicktime. Soundoesigner و system7 نيز قابل استفاده خواهند بود. شما مي توانيد براي وارد كردن فيلم هاي صوتي از گزينه import واقع در منوي file استفاده كنيد . براي اين منظور بايد در پنجره import قالب مورد نظر خود را انتخاب كرده و در پوشه مربوط به فايلهاي صوتي بارگذاري نماييد . پس از وارد كردن يك فايل صوتي ، فايل مزبور در كتابخانه فيلم ظاهر ميشود . همچنين اين امكان وجود دارد كه فايلهاي صوتي را از منابع مختلف اينترنت بدست آوريد .

چگونگي استفاده از اصوات عمومي در Flash MX

flash داراي يك كتابخانه اصوات اختصاصي ميباشد . كتابخانه common library داراي فايلهاي صوتي ميباشند . با اينكار مشاهده خواهيد كرد كه كتابخانه sound library براي شما باز خواهد شد . ما مي خواهيم از اين كتابخانه براي اعمال صدا به كليد خود استفاده كنيم . شما مي توانيد به هر يك از حالتهاي يك كليد ، نظير down. Up يا over يك صوت اعمال نماييد . در flash اين امكان وجود دارد كه به هر كدام از رويدادهاي كليد صداي دلخواه را اضافه نماييد . براي مثال ميخواهيم به حالت down كليد ، صدا اضافه نماييم براي اين منظور بايد فريم down را انتخاب كرده و فايل صوتي را به وسيله ماوس در صحنه قرار دهيم .

چگونگي وارد نمودن يكي از اصوات window به flash :

اضافه نمودن صوت به فريمهاي فيلم ، كمي پيچيده تر از اعمال صداي كوتاه به يك فريم كليد مي باشد . با قرار دادن فايلهاي صوتي در يك فريم اصلي ، مي توانيد آن را به يك فيلم نسبت دهيد . فريمي كه شماره فايل صوتي را در آن قرار مي دهيد قابي است كه صدا از آنجا شروع مي شود مشكل اين است كه طول فايل صوتي بر حسب تعداد فريمها تعيين نمي شود ، بلكه طول فايل و همچنين ميزان سرعت down to cod و پخش آن در كاوشگر وب ، تعيين كننده تعداد فريم ها ميباشد . بنابراين همزمان نمودن فايلهاي صوتي طولاني با فريم ها كار مشكلي است . براي اين كار ، از منوي file ، گزينه open را انتخاب كرده و سپس روي فايلي دابل كليك مي كنيم .
در اين مرحله مي خواهيم يك فايل صوتي را به فيلم خود اضافه كنيم . همانطور كه گفتيم ، همزمان نمودن فايلهاي صوتي با قابها كار مشكلي است ، براي راحتي كار بهتر است يك لايه جداگانه براي فايل صوتي ايجاد كنيد كه اين امر موجب سهولت در پيگيري محل استقرار فايلهاي صوتي مي شود .

براي افزودن صوت ، كافيست پس از انتخاب محدوده مورد نظر فايل وارد شده را از ليست باز شونده sand واقع در پانل propontes را بر مي گزينيم و از آن ليست يك صوت را بر مي گزينيم خواهيد ديد كه فايل صوتي به لايه اضافه خواهد شد حال براي نمايش كار خود مي توانيد از كليد همزمان ctrl+enter استفاده كنيد .


چگونگي همزمان نمودن اصوات با فيلم :

شما مي توانيد براي همزمان نمودن فريمهاي فيلم خود با فايلهاي صوتي ، از ليست باز شونده syne واقع در پانل properties استفاده نماييد . در محدوده ميان فريمهائي كه مي خواهيد sound را در آنجا قرار دهيم دابل كليك نموده و سپس ليست باز شونده sync را باز كرده و روي گزينه streen كليك كنيد . شما فايل صوتي خود را براي فريم هاي مورد نظرتان همزمان نموده ايد . هنگامي كه فايلهاي صوتي را با فريم هاي فيلم همزمان مي كنيد ، در صورت لزوم flash طول فايل صوتي شما را كوتاه مي كند تا با تعداد فريمهاي فيلم هماهنگ شوند .
flash اين امكان را در اختيار شما قرار مي دهد كه حجم صدا و توازن آن را در خودتان تنظيم نماييد . اينكار از طريق پنجره Edit Envelope در دسترس ميباشد . براي مشاهده اين پنجره ، بايد ابتدا يكي از فريمهايي را كه صوت در آن وجود دارد انتخاب كرده و سپس از كليد Edit واقع در پانل properties استفاده نماييد . حال مشاهده ميكنيد كه پنجره Edit envelope باز شده است . در اين پنجره مي توانيد صدا را طوري تنظيم نماييد كه از چپ به راست و يا بر عكس كوتاه شود ، پخش گردد و يا بلند گردد . با استفاده از ليست باز شونده Effeet ، مي توان جلوه اي صوتي را به صوت موجود اضافه نمود . به اين ترتيب ما توانستيم يك جلوه صوتي به صداي خود اضافه نماييم حال براي مشاهده نتيجه كار خود از كليدهاي ctel+enter استفاده مي كنيم .

چگونگي تغيير دادن جحم و اضافه نمودن جلوه هاي صوتي :

flash اين امكان را در اختيار شما قرار مي دهد كه حجم صدا و توازن آن را خودتان تنظيم نماييد . اينكار از طريق پنجره Edit envelope در دسترس ميباشد . براي مشاهده اين پنجره بايد ابتدا يكي از فريم هائي را كه صوت در آن وجود دارد انتخاب كرده و سپس از كليد edit واقع در پانل properties استفاده نماييد .

دسته ها :
شنبه سیزدهم 5 1386
X