ابتدا ياهو مسنجر را به صورت كامل بسته و بعد:
بر روي آيكون ياهو تيونل كليك راست كنيد.
بر روي گزينه Preferences كليك كنيد.
I want enable the Y!tunnelPro alert bar:
فعال كردن نوار وضعيت در قسمت بالاي صفحه.(فعال كنيد.)
Launch Y!tunnelPro at startup:
فعال كردن برنامه هنگام بالا آمدن ويندوز.
:Launch Yahoo!Messenger...
فعال كردن ياهو مسنجر بعد از فعال شدن برنامه.
:ُShow splash screen....
نمايش پنجره برنامه هنگام اجرا شدن.(فعال نكنيد.)
:ُI want to disable adver....
از بين بردن تبليغات در چت و ....(فعال كنيد.)
:ُI want a larger area...
اين گزينه فضاي بيشتري را براي تايپ به شما مي دهد.
Protection:
enable anti-boot and anti-bomb protection:
با فعال كردن اين گزينه مسيج ها و دعوت ها فيلتر مي شوند و از بوت شدن شما جلوگيري مي كند. (فعال كنيد.)
Apply the anti-boot filter to people who are om my buddy list:
فعال كردن فيلتر بوت براي افرادي كه نامشان در ليست دوستان شماست.
:I want to block ....
با فعال كردن اين گزينه پيام ها يا دعوت هايي كه به نظر بوت مي آيند و در اسم آن ها از كاراكتر هاي نا مناسب استفاده شده بلاك مي شوند.
Filltering:
:Block private message from...
بلاك كردن پيغام هايي كه به نظر تبليغاتي هستند.
: Fillter out dublicate ....
فيلتر كردن خط هاي تكراري.
: Remove font effect in chatroom....
اين گزينه افكت هاي نوشته هاي داخل چت و پيغام ها را از بين مي برد.
: Reduc the size of large fonts.....
كم كردن سايز خط هاي بزرگ در چت و پيغام ها.
Pm Privacy:
....No,ignore all:
با فعال كردن اين گزينه همه پيغام ها مسدود مي شوند.
: Yes,but only if they are from people on my...
فقط پيغام هايي كه از طرف افراد داخل ليست دوستان شما فرستاده مي شوند،دريافت مي شود.
Yes but only....my buddy list.....same chat room:
فقط پيغام افرادي كه داخل ليست دوستان شما و چتي كه در آن هستيد،وجود دارند،پذيرفته مي شود.
I want to accept all:
همه پيغام ها پذيرفته مي شوند.
: Yes show nothifi....
اعلام مسدود شدن پيغام در نوار وضعيت.
Invite privacy:
No ,Ignore all invitation:
مسدود كردن همه دعوت ها.
Yes,but only if they are from...on my buddy list:
پذيرفتن دعوت افرادي كه در ليست دوستان شما هستند.
yes,but if the are On my buddy ...in same chat room:
پذيرفتن دعوت افرادي كه در ليست دوستان شما و در چتي كه شما هستيد،موجودند.
Yes, i want to accept all incoming invitation:
پذيرفتن همه دعوت ها.
:Always blobk invites from...
مسدود كردن دعوت افرادي كه در ليست دوستان شما نيستند و با آن ها ارتباطي نداشته ايد.

http://www.farsedu.com/file/yahoo/YTunnelProCracked.zip

توجه داشته باشيد ابتدا Y!T را دريافت كرده آن را نصب كنيد ،سپس كرك آن را گرفته،Y!T را بسته و فايل هاي كرك را داخل فولدر آن بريزيد.
هم اكنون مي توانيد از Yah!tunnel استفاده كنيد. اين برنامه بايد قبل از ياهو مسنجر اجرا شود.

دسته ها :
شنبه سیزدهم 5 1386
X