وزير دفاع دولت در سايه حزب محافظه كار انگليس با اشاره به تلاش هاي انجام گرفته براي تحريم ايران گفت : تحريم ايران به نفع جامعه جهاني نيست و بايد راه حل منطقي براي حل مشكلات كنوني يافت .
علاالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ديروز در ديدار « ليام فاكس » وزير دفاع دولت سايه حزب محافظه كار انگليس با اشاره به سابقه تاريخي ذهنيت منفي ملت ايران نسبت به انگلستان بر لزوم تلاش دولت مردان اين كشور براي تصحيح سياست هاي خود تاكيد كرد.
بروجردي افزود : سياست هاي غير دوستانه و بعضا خصمانه دولت انگليس نسبت به ملت ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي موجب تشديد ذهنيت منفي مردم ايران نسبت به اين كشور شده است و دولت مردان انگليس در اين زمينه كارنامه خوبي از خود به جاي نگذاشته اند.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تلاش كشورهاي غربي براي تحريم ملت ايران را بيهوده دانست و گفت : ملت ايران در هر شرايطي مشكلات خود را حل خواهد كرد و پشت درهاي بسته نخواهد ماند.
بروجردي در بخش ديگري از سخنانش تروريسم را يك خطر جدي براي امنيت و صلح جهان دانست و افزود : برخورد جمهوري اسلامي ايران با تروريسم بسيار جدي است و در آينده نيز اين سياست ها با جديت ادامه خواهد يافت .
وي در اين زمينه به مذاكرات انگليس با طالبان در افغانستان اشاره كرد و گفت : اين امر صحت ادعاي لندن در مبارزه با تروريسم را در افكار عمومي جهان زير سئوال برده است .
وي در ادامه به اوضاع منطقه به ويژه بحران عراق و افغانستان پرداخت و افزود : كشورهاي غربي تاكنون در كنترل و مهاربحران هاي عراق و افغانستان موفق نبوده اند و حضور نيروهاي چند مليتي تنها باعث افزايش 30 درصدي توليد مواد مخدر در افغانستان و گسترش ناامني و بي ثباتي در منطقه شده است .
بروجردي در اين ديدار همچنين استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را حق مشروع ملت ايران دانست و افزود : ملت ايران مصمم به هستند در عين حال براي رفع نگراني هاي NPT استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در چارچوب مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي و جامعه بين المللي آماده هر گونه همكاري در چارچوب مقررات بين المللي مي باشند.
« ليام فاكس » وزير دفاع دولت سايه حزب محافظه كار انگليس نيز در اين ديدار با اشاره به سطح مناسبات بين دو كشور گفت : بهترين راه حل مشكلات كنوني درمناسبات دو كشور گفتگو و مذاكره است .
وي با تاكيد بر سياست كشورش براي جلوگيري از تكثير سلاح هاي هسته اي تصريح كرد : استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي حق ايران است و بايد با گفتگو و مذاكره راه حلي براي برطرف كردن نگراني هاي جامعه جهاني درباره منع تكثير سلاح هاي هسته اي ضمن استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي توسط ايران يافت .
« ليام فاكس » : انرژي هسته اي حق ايران است


دسته ها :
پنج شنبه یازدهم 5 1386
X