تصویر 

غروب روز جمعه لحظه غم شیعیان است همه اش آدم خیال می کنه یه چیزش هست واسه این که منتظر اومدن مهمانی

عزیزه اما با دیدن غروب دلش می گیره و حسرت دیدن یارش را به دل جا می ده
اونوقته که دل می شکنه و چه خوش است با دل شکسته مولا رو صدا زدن وه چه زیباست خدا به دل شکسته ات نگاه کنه و مطلبت رو بده اونوقت همه غمها از بین می ره

آری با آمدن جمعه دلها شاد می شن اما با غروبش همه دل شکسته ان و مولا دل شکسته ات رو می بینه و از خدا می خواد که بار خدایا دل شیعیونم رو شاد گردون و آنچه را که می خوان بهشون بده

راستی تو از مولا چی می خوای ؟

می گن هر وقت دل گرفت و حاجتی داشتی چنین بگو :

السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان ادرکنی
السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان اغثنی


دسته ها :
جمعه شانزدهم 4 1385
X