دبيركل حزب الله لبنان تاكيد كرد : ما توانايي آن را داريم كه هر يك از مواضع اسراييل را هدف قرار دهيم .
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره سيدحسن نصرالله دبير كل حزب الله لبنان در گفت وگو با شبكه ي تلويزيوني الجزيره اظهار داشت : امكانات و تجهيزات موشكي حزب الله به حدي است كه مي تواند مواضع اسراييل را در هر كجا هدف قرار دهد.
وي همچنين عنوان داشت : در جريان حمله ي تابستان گذشته ي اسراييل عليه لبنان و جنگ با حزب الله لبنان سوريه براي مشاركت در اين جنگ اعلام آمادگي كرد; اما حزب الله مصلحت را در اين امر نديد.
دبيركل حزب الله لبنان همچنين ادامه داد : در جنگ تابستان گذشته هيچ نقطه اي در فلسطين اشغالي اعم از تل آويو و يا جاي ديگر وجود نداشت كه موشك هاي مقاومت نتواند به آن برسد.
وي در اين گفت وگو به جزئيات حمله ي موشكي حزب الله لبنان عليه ناوچه ي اسراييل در روز دوم جنگ اشاره كرده و افزود : ناعوم فيج فرمانده ي نيروهاي دريايي اسراييل نيز همان زمان اعتراف كرد اين اولين بار است كه موشك به ناوچه ي دريايي اسراييل اصابت كرده و نمي توان آن را يك امر عادي توصيف كرد.
گفت وگوي كامل دبير كل حزب الله لبنان از شبكه تلويزيوني الجزيره پخش خواهد شد.


دسته ها :
چهارشنبه سوم 5 1386
X