«والفجر»... سوگند همیشه برپا و برجاى ازلى خداوند است، که نوید بخش پگاه روشن پیروزى، در افق جهاد امتهاست.

«بهمن»، ماه شوریدگان دلداده اى است که سرمست از کلام و پیام آن پیر مى فروش، خود را به خطِّ خون و آتش زدند و «گل تکبیر» را در همه جاى این میهن شکوفاندند.

«دهه فجر»، میقات ده روزه یاران امام راحل «ره» است که پیش پاى آمدنش، فرشى از بشریّت گستردند و «مهر آباد» تا «بهشت زهرا» را از حضور خویش آکندند. بهمن، ماه خداست، فصل صداقت است، بهارانِ ایمان است، بهمن، «بهار در زمستان» است.

دهه فجر، کلید گشاینده درهاى پیروزى به روى این ملت عظیم بود که «استقلال» و «آزادى» و «جمهورى اسلامى» را به ارمغان آورد.

دهه فجر، سرود حنجره هاى داوودى است که در رهگذر نسیم ایمان، ترانه آزادى خواندند و بر مائده استقلال، نعمتِ پیروزى گستردند.

دهه فجر، میثاق دوباره و همواره ما با خون شهیدان و خطّ رهبرى و ولایت است.

از آمدن امام، تا دمیدن خورشید «یوم اللّه 22 بهمن» ده روز طول کشید.

ده روز پرحادثه، ولى مبارک، ده روز پراضطراب، ولى سرشار از امید، ده روز، قلب هستى تپید، ده روز، نبض زمان تندتر زد، ده روز حادثه ها از زمان جلوافتاد، ده روز، دلها در تسخیر نگرانى آمیخته به ایمان و شوق بود. ده روز، جدال حق و باطل و فرشته و دیو بود.

ده روز، چشم تاریخ، در انتظار لحظه انفجار مانده بود و «زمان» گوش به زنگ بود، که ... صداى انفجار «اللّه اکبر» این امّت، در فضاى ایران طنین افکند و آن «لحظه موعود» فرا رسید و «ساعت» قائم شد و قیامت برپا گشت و کاخهایى که به قیمت ویرانى کوخها برپا شده بود، به دست کوخ نشینان سقوط کرد و محشرى عظیم پدید آمد ... چه تماشایى و دیدنى و عبرت آموز! و ... جاى شهدا خالى بود.

از دوازدهم بهمن (که امام آمد) تا بیست و دوم بهمن (که نهضت اسلامى پیروز شد) یک دهه است، اما به پربارى ده قرن، بلکه بیشتر!

طاغوت در چاه «مغرب» خفت، و امام، خورشیدى بود که از غرب تابید و مشرق را فرا گرفت و به ایران بازگشت و «انوار الهى» را از قم - این حرم آل محمد- به سراسر گیتى پراکند.

پیروزى انقلاب اسلامى، فجرى بود که دامن افقها را روشن ساخت و پرده هاى ظلمت شرق و غرب را از هم درید و ایران را نور باران کرد،

دهه فجر، مطلع غزل زیباى پیروزى و قصیده بلیغ و رساى اسلام بود.

دهه فجر، جان سیراب زمان بود، از «کوثر ولایت فقیه»،

و ... دهه فجر، فجر روشن و صبح صادق تحقق «جمهورى اسلامى» بود.

انقلاب اسلامى، بیست و دوم بهمن

متن از قطعات جوادمحدثی


دسته ها : فجر انقلاب
پنج شنبه دهم 11 1387
X