نویسنده:سیدمهدی طباطبایی

ازسایت:http://tazohoor.ir

بسم الله الرحمن الرحیم

 برای فرزندان فاطمه سلام الله علیهم اجمعین

 این قلم می خواهد لکنت دیرینه را فروگذارد . میخواهد حنجره یی برای نای خسته یی شود . می خواهد فریاد خاموشی در تاریکی و سرمای این شب فرقت باشد میخواهد پیله را بشکافد و پروانه ی دل را پران کند . قلم میخواهد بنویسد از جماعتی که مشغول شلوغی دنیا گشته اند و جز ادعایی رندانه متاعی در بساط دیانتشان نیست ؛ قلبهاشان چون سنگ ، چشم هاشان ظاهر بین و گوشهاشان غنا زده است  .  از برای خودشان خدا ساخته اند و پیامبر و امام . قرآن نوشته اند و می خوانند و تاویل میکنند . آخرالزمانی هستند و در پی حتمیات به هر در و دیواری سر میکوبند . تعالیم یهود که فریاد یدالله مغلوله سر داده ، لباس فاخری بر دینداری شان پوشانده ؛ مساجدشان مستحکم و زیبا ، پر نقش و نگار و وسیع ؛ و طلا و نقره نشانی بر عظمت عظیمان و ...

بسم الله الرحمن الرحیم

 برای فرزندان فاطمه سلام الله علیهم اجمعین

 این قلم می خواهد لکنت دیرینه را فروگذارد . میخواهد حنجره یی برای نای خسته یی شود . می خواهد فریاد خاموشی در تاریکی و سرمای این شب فرقت باشد میخواهد پیله را بشکافد و پروانه ی دل را پران کند .

قلم میخواهد بنویسد از جماعتی که مشغول شلوغی دنیا گشته اند و جز ادعایی رندانه متاعی در بساط دیانتشان نیست ؛

قلبهاشان چون سنگ ، چشم هاشان ظاهر بین و گوشهاشان غنا زده است  .

از برای خودشان خدا ساخته اند و پیامبر و امام .

قرآن نوشته اند و می خوانند و تاویل میکنند .

آخرالزمانی هستند و در پی حتمیات به هر در و دیواری سر میکوبند .

تعالیم یهود که فریاد یدالله مغلوله سر داده ، لباس فاخری بر دینداری شان پوشانده ؛

مساجدشان مستحکم و زیبا ، پر نقش و نگار و وسیع

و طلا و نقره نشانی بر عظمت عظیمان و گنبد و مناره مبیّن رفعت مقام و شان خوبان

وسنگها آینه یی بر ابهت خدائیان شان گشته است !

این جماعت آنقدر از مزرعه دنیاشان میدروند که اصلا بود و نبودشان یکسان است چه اینکه شهر و قبرستانشان چندان فرقی با هم نمیکند .

اینها کشاورزانی هستند که بذرهای اصلاح شده شان جز طبیعت مصنوعی حاصلی ندارد .

ابرهای بارورشده شان نوید رحمت همان خدای دست سازشان را میدهد

و این زمین پامال شده با آن بذراصلاح گشته  و این آب زورکی ، برای اهل تقوا "جو سیاه "  برای عوام الناس " گندم سفید " میرویاند

و برای از ما بهترانشان هم که " من و سلوی " مهیاست .

این جماعت حلالها را حرام نکردند و حرامها را حلال نمیدانند اما حرام خدا را حرام خویش کردند و حلال خدا را حلال خویش

دین خدا دین اینها گشته و بهشت و جهنم با سرقلمهای اینان تقسیم میشود

این جماعت نه همراهان پیامبر آخرین و نه برادر و هم شان و مقام او بلکه کالبدهایی برای حلول خدای خویش ساخته اند .

جسم هاشان فربه ، روان هاشان آرام و روح الهی از بدن هاشان فارق گشته است .

عقلهاشان جز بافته ها و یافته های مغزهاشان نیست

و بصیرتشان جز حدس و گمان و رسانه زدگی نمی باشد

عرشهایی بر فرش ساخته اند تا هفت آسمان را زیر پای خویشنن که دست بر قضا اشرف ما خلق الله هم هستند حس کنند و از نظاره ی این همه نشانه ی آفاقی و انفسی در ظل عرش الهی خوش نشینی کنند .

این جماعت از الله و آدم و محمد و علی و فاطمه و مهدی و هر آنکس که نام و رنگی از خدا دارد یکی هم برای خودشان ساخته و پرداخته اند و آنقدر اصول عقلی و نقلی دارند که از حرفشان یقین حاصل کنی تو هم روزی موحد این درگاه خواهی شد .

اینها همچون شیاطین جنی بر وحی دست درازی نمیکنند بلکه خودشان وحی کنند گانی مبرا از خطا هستند . با این همه این جماعت به حق دورترین ها از ابلیس اند چرا که با این همه علم و عمل !!! دیگر چه جایی برای ان وسوسه کننده ی فلک زده ی رانده شده باقی می ماند .

این جماعت خوب و بدشان و عالم و جاهل شان همین اند !

این جماعت قرن هاست زنده میشوند و میمرند اما حتی یکبار هم زنده نگشتند !

این جماعت قرن هاست خدا را و خدایی ها را میکشند و کشته نمی شوند !

این جماعت قرن هاست اهل حق هستند و بر باطل پیروز می شوند اما خود اهل خطر نیستند !

این جماعت قرن هاست پیامبران و اوصیاء را قربه الی الله سر میبرند تا زودتر آخرالزمان شود و منجی از راه برسد .

این جماعت به گمان خویش همان زمینه سازان اصلاح بزرگ اند .

اما ما بین این جماعت قلیلی پراکنده و ترسان ، زرد رو و یکتاپرست ، زجر کش و مهر بر لب و قلم شکسته و از حق محروم اند !

که اینها فقط یک خدای نادیدنی بینا دارند .

از آدم تا خاتم و از علی تا مهدی برایشان نور واحد است .

همه مسلمان هستند و مومن

کمتر از یک وجب از این خاک برای کاشت و داشت شان بس است .

زمین هایشان پاک است و چشمهایشان برای قطره یی آب به آسمان است .

بذرهاشان حلال و طیب و حاصلشان لقمه نانی بخور و نمیراست .

اینها زندگی کوچکشان را با کتاب بزرگ خدا ساخته اند .

اینها کتاب خدا را از زبان خلیفه ی خدا میخوانند .

اینها اصل و فرعشان قرآن و عترت است .

اینها آنقدر بیداری میکشند تا شاید کمی ازخواب غفلت زدگان جبران شود .

و آنقدر می خوابند که تا جرعه یی از وحی را ننوشیده بیدار نشوند .

و آنقدر می خورند که ببینند و بشنوند و بفهمند .

اینها فرزندان معنوی فاطمه اند و فاطمه جمع نور محمد و علی است .

اینها خدایشان "الله" پیامبرشان "محمد" کتابشان "قرآن" امامشان "علی" و مادرشان "فاطمه" است .

اینها در خانه محقر علی و فاطمه بزرگوارانه تربیت شده اند .

اینها دنیا در چشمشان بی ارزش و آخرت همه هم و غمشان است .

اینها همان سلمان و مقداد و ابوذر و عمار اند .

و هنوز کم تعداد و مظلوم و هنوز جان بر کف و بی ادعا

فاطمه آن روز مادر پیامبر بود و مادر آن اندک مردان علوی

و امروز مادر  این پاک نهادان شیر دل

و فاطمه از ازل تا ابد مادر حقیقی حسن و حسین و زینبین و مادر معنوی اینهاست .

و امروز هم فاطمه فرزندانی از نوادگان حسن و حسین دارد که علوی های روزگار ما هستند .

فرزندان فاطمه شجاعانی بی ادعا مردانی قویدل و مظلومانی کم شمارند .

فرزندان فاطمه آماج تیرهای بغض و کینه و حقد و حسادتند .

فرزندان فاطمه را مردان ، با علم و آگاهی و ایمان و تقوا می آزارند و نامردان با دشمنی ها و شیطان صفتی ها

اما فرزندان فاطمه در بین این جماعت خواب ، بیدارند .

در بین این دینداران حرام خور، اهل حلال اند .

در بین این تقوا پیشه گان  مصلحت اندیش ، موحدانی حق گو و صالح اند .

فرزندان فاطمه غریب و مظلوم و از حق محرومند

و این ارثیه ی مادرشان است و بر این ارث پر بها که از بوی تعفن دنیا و وسوسه شیطان و پستی نفس در امن خداست حامد و شاکرند .

فرزندان فاطمه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم هستند .

و این قلم آنچه می داند و می بیند را مینویسد !

نه برای مردمان کور و کر و نه برای قلبهای سیاه و سنگ

این قلم برای فرزندان فاطمه مینویسد

برای زادگانش و فرزندان معنوی اش

برای آنها که این روزها سخت ترین شرارتها و مرراتها را از دوست و دشمن به تنهای رنجور و جانهای خسته خریدارند تا علوی باقی بمانند .

اینها می خواهند علوی بمانند تا علی بماند .

اینها میخواهند فدا شوند تا علی بماند و مهدی بیاید .

اینها فرزندان فاطمه اند !

ای فرزندان فاطمه ! این قلم برای شما مینویسد تا بدانید – که میدانید – گوشه نشینانی در این تارکی ها به نور شما ستارگان راهنما ، دلخوش اند و نور شما را نور خدا میدانند .

گوشه نشینانی که در وسط میدان هستند و دیده نمیشوند .

گوشه نشینانی که فریاد میکشند و صدایشان شنیده نمیشود .

گوشه نشینانی که اهل قرآن و عترت اند و دروغگو و توهم زده و ریا کار پنداشته میشوند .

گوشه نشینانی که گاه بی تاب و ناتوان ، از پانشسته و رنجور و غمگین تنها مانده اند .

اما هنوز بر سر پیمان شمایند .

ای فرزندان فاطمه این قلم برای شما و از شما مینویسد .

برای فرزندان فاطمه ؛ زادگانش و فرزندان معنوی اش

صلوات و سلام خدا بر ام الائمه فاطمه

صلوات و سلام خدا بر فرزند فاطمه مهدی منتظر

و صلوات و سلام خدا برفرزندان فاطمه

 


دسته ها : مذهبی - مناسبتها
جمعه بیست و نهم 9 1387
X