.:::::::: ::::::::.

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

توسل بر دل آیینه زیباست که آیین بسیج آیینه ماست
کمی در آن طرفتر نور افتاد کسی از مرز حیرت دور افتاد
یکی در آخرت سقای نور است چراغ خانه تاریک گور است
در آنجا «آل احمد » خانه دارد چراغ جان به هر ویرانه دارد
بروای دل که چون «عباس » می رفت نسیم عاشق احساس می رفت
برو بر خیمه های درد بنشین چون توفان بر جبین مرد بنشین
برو هفت آسمان در انتظار است شفق بر اسبی از آتش سوار است
برو بر« فاو» ودر «بستان » نظر کن دمی در چهره «چمران » نظر کن
برو در کربلای پنج بنشین میان سنگری از رنج بنشین
برو «فهمیده» را دریاب امشب چراغ دیده را دریاب امشب
در آنجاصوت قرآن موج می زد خدا در چشم مستان موج می زد
در آنجا عاشقان پرواز کردند چو دریا عقده دل باز کردند
من از پرواز شان در خود شکستم کنون در«سنگر میقات » هستم
بسیجی شاعر خط مقدم که اینک می رود از یاد کم کم
دلش آزار می بیند به مولا زبس دیوار می بیند به مولا
بسیجی یادگار از جنگ دارد دلی خالی ز آب ورنگ دارد
ولی افسوس تنها مانده ام باز کنون از لاله ها جا مانده ام باز
قربانعلی بندانی

                             

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭  ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

.::::::::ж ж::::::::.


دسته ها :
دوشنبه چهارم 9 1387
X