واحد مركزي خبر : همسر رئيس جمهور فرانسه بار ديگر براي آزادي پرستاران بلغاري به ليبي سفر كرد.
به گزارش شبكه خبري فرانس بيست و چهار كميسيون اروپا خبر سفر سسيليا ساركوزي به ليبي را تاييد كرد.
سسيليا ساركوزي را در اين سفر كميسر اتحاديه اروپا در امور روابط خارجي همراهي مي كند.
نيكلا ساركوزي رئيس جمهور فرانسه و خوزه مانوئل باروسو رئيس كميسيون اروپا خواستار آزادي فوري پرستاران و پزشك بلغاري شدند.
مجله لوپوئن در پايگاه اينترنتي خود اعلام كرد دبيركل كاخ اليزه و سسيليا ساركوزي بار ديگر با سرهنگ قذافي رهبر ليبي درباره چگونگي راههاي آزادي سريع پرستاران بلغاري ديدار كردند.
مسئول نشريه لوپوئن اظهار داشت پرستاران به زودي آزاد مي شوند.
22 تير گذشته نيز همسر ساركوزي به تنهايي براي آزادي پرستاران بلغاري به ليبي سفر و با معمر قذافي پرستاران وخانواده كودكان قرباني ايدز ديدار كرد. برخي مسئولان اروپائي به عملكرد شخصي رئيس جمهور فرانسه براي گره گشايي اين پرونده اعتراض كردند در حالي كه اتحاديه اروپا از سه سال گذشته با صبر و تحمل اين پرونده را پيگيري مي كند.


دسته ها :
چهارشنبه سوم 5 1386
X