سؤال: آیا توسل به غیر خدا جایز است؟

جواب: توسل به غیر خدا جایز است.

برای روشن شدن این مطلب، ابتدا حقیقت توسل را بیان می‏کنیم و سپس با نقل چند آیه و روایت به اثبات مطلب می‏پردازیم.

معنای توسل

راغب در تعریف «وسیله» می‏گوید: «الوسیلة التوصل الی شی‏ءٍ برغبة و هی اخصُّ من الوصیلة، لتضمنها لمعنی الرغبة؛(1) وسیله رسیدن به چیزی است از روی اشتیاق و میل و چون معنای رغبت و میل را در بر دارد، از حیث معنا اخص از وصیله است جزیرا توصل همراهی است چه از روی شوق باشد یا بدون آنج.»

ابن منظور می‏گوید: با فلان موجود به وی متوسل شد، یعنی به وسیله احترام و مقام آنچه نظر او را جلب می‏کند، به وی نزدیک گردید.(2)

جوهری می‏گوید: «اَلْوَسیلَةُ ما یُتَقَرَّبُ به الی الغیر؛ وسیله چیزی است که به وسیله آن به دیگری تقرّب جسته

______________________________

1. المفردات فی غریب القرآن، ابی القاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی، لبنان، دار المعرفة، ص 524، مادة «وَسَلَ».

2. ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص724.


دسته ها : مذهبی
سه شنبه بیست و نهم 5 1387
X