در آستانه قرن هجدهم، برخی از نویسندگان متعصّب مسیحی مبارزه جدیدی را بر ضدّ اسلام آغاز کردند. آنها با انتشار کتابهایی که مملوّ از دروغ و نسبتهای ناروا به پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود، تصمیم داشتند مردم را از توجّه به آیین اسلام منصرف و نسبت به پیشوای بزرگ آن، حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم بدبین سازند.

از جمله شبهات آنان مسئله تعدّد همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که آن را دستاویزی برای خدشه‏دار کردن چهره پاک و معصوم ایشان قرار دادند و از این رهگذر، سخنان ناروایی به وی نسبت دادند. یکی از نویسندگان این شبهه را چنین القاء کرده است:

«وی پیرو هوا و هوس بود و با اینکه به پیروانش دستور می‏داد بیش از چهار زن دائمی اختیار نکنند، خودش زنان بیشتری داشت.(1)

مسلّم است این‏گونه سخنان واهی نزد کسی که معتقد به عصمت انبیاء: می‏باشد، نادرست و نامعقول است.


دسته ها : مذهبی
سه شنبه بیست و نهم 5 1387
X