یکی از ویژگیهای درونی مبلغ، اخلاص در کل فرایند تبلیغ می‏باشد. اخلاص تبلیغ را نور می‏بخشد، نفوذ می‏دهد، اعماق جان مخاطبان را به اصلاح می‏کشاند، روح گوینده و شنونده را سیقل می‏دهد و بالاخره رضای الهی را موجب می‏گردد.

اخلاص در لغت

اخلاص در کتاب معتبر مقاییس این گونه معنا شده است «تنقیة الشی‏ء و تهذیبه؛ پاک کردن و منزّه کردن چیزی را گویند.»

امام صادق علیه السلام در حدیث جنود عقل و جهل می‏فرمایند: «اَلْإِخْلَاصُ وَ ضِدُّهُ الشَّوْب؛(1) ضد اخلاص شوب است.»

شوب در کتب العین، لسان العرب، و مجمع البحرین به معنای مخلوط بودن است.

پس اخلاص به معنای پاکی و منزه بودن و عدم مخلوط شدن با چیز دیگری است.

مجمع البحرین می‏نویسد:

«مَعْنَی الأِخْلاصِ هِیَ الْقُرْبَةُ الَّذی یُذْکِرُها اَصْحابُنا فی نِیّاتِهِمْ وَ هُوَ ایقاعُ الطّاعَةِ خالِصا لِلّهِ
دسته ها : مذهبی
سه شنبه بیست و نهم 5 1387
X