گروه‏های تأثیر گذار بر افکار مردم همواره آماج تحرکها و توطئه‏های دشمنان هستند. بنابراین باید بسیار مراقب و هوشیار باشند.

* نباید رفتار و یا شعر مداح و ذاکر اهل بیت موجب فاصله گرفتن مخاطب از عمل به مسائل دینی و روی آوردن به مسائل ظاهری شود.

* عامل سعادت و پیشرفت مردم، تعبد محض و عمل به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و محبت و ارادت به اهل بیت: باید زمینه ساز عمل به واجبات دینی و دستورهای اسلام باشد.


دسته ها : مذهبی
سه شنبه بیست و نهم 5 1387
X