وزير محيط زيست انگليس در پاسخ به واكنش هاي اخير درباره اهمال دولت در رسيدگي به حوادث ناشي از سيل اخير گفت : بخشي از مشكلات به نحوه ساخت شبكه آب و فاضلاب بعضي از مناطق باز مي گردد كه ساخت آنها در سال ها ي بسيار دور صورت گرفته است .
به گزارش خبرنگار فارس در لندن در پي طغيان چندين رودخانه اصلي مناطق گسترده اي در مركز و جنوب انگليس همچنان در زير آب قرار دارند. به گزارش خبر شبكه چهار تلويزيون انگيس نيروهاي ارتش اين كشور همچنان سرگرم فراهم آوردن مواد غذايي و آب براي ساكنين مناطق وشهر هايي هستند كه بر اثر سيل شديد ارتباطشان با ديگر مناطق كاملا قطع شده است .
هيلاري بن وزير محيط زيست انگليس روز گذشته از بعضي از مناطق سيل زده بازديد كرد.
در گزارش خبر اين شبكه با وزير محيط زيست انگليس مصاحبه شد و از وي پرسيده شد درباره انتقادهايي كه از نحوه پاسخگويي آژانس محيط زيست انگليس به حوادث اخير شده است چه نظري دارد كه هيلاري بن در جواب گفت : آژانس محيط زيست با تمام توان تلاش كرده است تا در مقابله با حوادث اخير به خوبي عمل كند.
وي افزود : بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه بخشي از اين مشكلات به شبكه آب و فاضلاب و نحوه ساخت آنهامربوط مي شود كه بدون توجه به جوانب تمامي شرايط ساخته شده اند و ساخت آنها در سال ها بسيار دور صورت گرفته است .
همچنين در اين گزارش خبري با ديويد كامرون رهبر حزب محافظه كار انگليس نيز كه از مناطق سيل زده بازديد مي كرد مصاحبه شد و نظر وي در باره نحوه واكنش دولت به اين حوادث پرسيده شد.
رهبر حزب محافظه كار انگليس گفت : سوال ما اين است كه چرا بودجه اي كه به سيل اختصاص داده مي شود سال گذشته كاهش پيدا كرد و چرا اين كاهش بودجه به سرعت جبران نشد.
وي گفت : نحوه پاسخ دولت به اين حوادث در سطح محلي خوب و قابل قبول بوده است اما در سطح ملي قابل قبول نيست و مردم منتظر پاسخ هستند.
در پي بارش باران هاي سيل آسا و سيلاب شديد به 175 هزار نفر در مناطق جنوب شرق لندن هشدار داده شده است تا آب لوله كشي شده را پيش از مصرف بجوشانند علت اين هشدار جاري شدن سيل در يك كارخانه تصفيه آب در اين منطقه بوده است .
همچنين بر اساس خبر شبكه سه تلويزيون انگليس آي . تي . وي قرار است كه گوردون براون نخست وزيرانگليس از چند منطقه سيل زده بازديد كند.


دسته ها :
چهارشنبه سوم 5 1386
X