فرعون و نام خدا

پیش از آنکه فرعون ادعای خدائی کند، بر سر در قصرش نام خدا را نقش کرده بود، پس از طغیان فوق العاده‎اش، و ادّعای خدائی کردنش، فراموش کرد آن نقش را پاک کند.
وقتی موسی (ع) نفرین کرد و عقوبتش به تأخیر افتاد و از خداوند سببش را جویا شد، ندا رسید، تو گفتار و ادعای فرعون را می‎بینی و ما نام خودمان را بر سر درِ قصر، لذا پیش از عقوبت کردنش آن نام مبارک را از سر در قصرش پاک کرد.
لذا خواص عجیبی از این کار فهمیده می‎شود که این نام مبارک بر سر در منزل موجب رفع عقوبت و نزول برکت است.


دسته ها : مذهبی
دوشنبه بیست و یکم 5 1387
X