چرا داستان حضرت یوسف (ع) بهترین داستان نباشد
قرآن کریم در سوره حضرت یوسف آیه 3 می‎فرماید «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ» یعنی ای محمد (ص) این مائیم که بهترین داستانها یعنی داستان حضرت یوسف را برای تو بازگو می‎کنیم.
چرا داستان حضرت یوسف بهترین داستان نباشد؟ با اینکه در فرازهای هیجان انگیزش ترسیمی از عالیترین درسهای زندگی است.
1. حاکمیت اراده خدا را بر همه چیز در این داستان به خوبی مشاهده می‎کنیم.
6. همه در این داستان از مقابل چشم انسان رژه می‎روند.


و ده‎ها درس بزرگ دیگر در این داستان منعکس شده است، چرا احسن القصص نباشد.
2. سرنوشت شوم حسودان را با چشم خود می‎بینیم و نقشه‎های نقش بر آب شده آنها را مشاهده می‎کنیم. 3. ننگ بی عفتی،‌ عظمت و شکوه پارسائی و تقوا را در لابلای سطورش مجسّم می‎بینیم. 4. منظره تنهائی یک کودک کم سن و سال را در قعر چاه، شب و روزها یک زندانی بی گناه را در سیاه چال زندان. 5. تجلی نور امید از پس پرده‎های تاریک یأس و نومیدی و بالأخره عظمت و شکوه یک حکومت وسیع که نتیجه آگاهی و امامت است. 7. لحظاتی را که سرنوشت یک ملّت با یک خواب پر معنی دگرگون می‎شود. 8. زندگی یک قوم و جمعیت در پرتو آگاهی یک زمامدار بیدار الهی از نابودی نجات می‎یابد.
تفسیر نمونه, ج 9

دسته ها : مذهبی
دوشنبه بیست و یکم 5 1387
X