دست همگی درد نکنه

عيد قربان، تنهاروزى از بى‏شمارى ايام نيست تا در تعيّن يك نامْ معنا، در قاموس واژه‏هاى يك قومْ توضيح، و در فرهنگ يك آيينْ تفسير شود. اين روزْ روايت اوج‏مند زيباترين حكايت عشق آسمانىِ يك انسان الهى است. اين روز، فرجامِ نيك يك مناسكْ و آغاز يك راه است؛ پايان رنج‏هاى سفر، اشك‏هاى شوق، تن پوش‏هاى برابرى، درس‏هاى برادرى، بارقه‏هاى رحمت، لحظه‏هاى خاكْ‏سارى، هنگامه‏هاى برائت، و آغاز راهى است براى حفظ همه اين ره‏يافت‏ها، فصلى براى همه اين شكفتن‏ها و ترنّمى براى آفريده شدن دوباره. عيد قربان، عيد بشارت‏هاى الهى و روزى براى باز يافتن خودِ گم‏شده انسان است.

 

 دست همگی درد نکنه

 

 

 

  

 

 


دسته ها :
يکشنبه دوم 10 1386
X