دست همگی درد نکنه 

 
عکس های عکاس جنگ
آه، اي برادران كه مهياي جاده ايد
عزمي گران به كوله خود جاي داده ايد
 
داغ كدام گمشده را جار مي زنيد
 اي نامه ها چه پر گله و سر گشاده ايد

مبهوتم از دوام سپرهاي عشقتان
 كاينگونه در كشاكش سنگ ايستاده ايد
 
آهسته تر كه ما به شما اقتدا كنيم
 اي تك سوار ها كه به ظاهر پياده ايد
 
 اي بطن آفتاب حقيقت، سرايتان
ثابت شدست روشن و خورشيد زاده ايد
 
در آسمان جلوه سبكبار مي رويد
 دل را به خانه هاي زمين جا نهاده ايد
 
 نان و پنير خشك شما آرزوي ماست
حسرت! قلندران! كه چه با حال و ساده ايد 

 

دست همگی درد نکنه 

 

image

 

 


دسته ها :
يکشنبه چهارم 9 1386
X