دست همگی درد نکنه  

 

359

iconاذان (Azan.zip)

برنامه اي ساده ،  براي بدست آوردن ساعات اذان و حركات آفتاب در تاريخاي مختلف در شهرهاي مختلف ايران. 

 توسط مهدی فرخ 

 

 

307

icon فیش تبلیغ (TABLIGH.exe)

****************

 

 

اولین نرم افزار برا دوستان طلبه اهل منبر. 

 

 

توسط valayat 

 

 

 

 دست همگی درد نکنه 

image  

 

 


دسته ها :
جمعه دوم 9 1386
X