یکی دیگر ازمواردی که می شه درقالب مدل ارایه کرد:ارتباط شناسی در هیئت ها
مثلا 4موضوعی که همه شنیده ان تقوا-برکت (رزق)-قیامت گناه راجع به هیچکدام صحبت نمی کنید بلکه راجع به ارتباط اونا با همدیگه صحبت می کنیدآیه ولو ان اهل القری.....لفتحنا علیهم ....رابطه گناه بارزق شایددرخونه 2بچه نمازنخون داری یا خمس ندادن،یا گناهان با چشم پشت فرمون ماشین و...
رابطه بین فقر وقیامت:خیلیا اینجا رابطشون کم رنگ می شه بعد برا دلگرم کردن اشاره به موضوع حضرت سلیمان خدا مال ومنال دنیارو بهش داد اما آخرین شخصیه که وارد بهشت می شه...دلگرمی دادن به مخاطب
با محتوای صحیح...
مدل 1:ارتباط بین موضوعات دینی (قران وروایت مملوه ازاین ارتباط)
من یتق الله یجعل .....
لئن شکرتم لازیدنکم...رابطه شکرکردن درزیادشدن نعمت...
مدل 2:ارتباط بایک گروه ازمخاطبین ویک مفهوم دینی درمثال رابطه بین والدین با تعجیل ظهور حضرت صاحب (علیه السلام)چطور؟لقمه حروم ندادن چقدرکمک می شه
بحث دیگه:جوان وعصر ظهورمی گیم جایگاه یک جوون اززمان غیبت نشات می گیرد
مدل3:ارتباط بین رفتارها،احساسات ،وتفکرات مخاطب:جوون چرا باپدرومادر بدرفتاری می کنی...دراندیشه اش اینه که اونادارن بهش ظلم می کنن...نتیجه اش عاق والدینه هایا تویی که گفتی درک نمی کنن تو چقده درک می کنی یا گفتن کلام امام هادی (علیه السلام )می فرماد:اگه پدرومادری بهتون ظلم کردندفقط حق داری بگی ...خداببخشدتون
یا یه جوون چرا بی مبالاتی می کنه نسبت به احکام دین ...چون نسبت به تکنولوژی غرب منفعله می گه :چه بدبختیم،اگه تونستی رو اون انفعاله تاثیربگذاری موفقی (اینجا داستان قشنگ اثرداره) مث این داستان
داستان واقعی
عالمی صحبت می کرد می گه درانگلیس یه کسالتی برام عارض شد همینجور که به تابلوهای دکترا خیره شدم یه تابلو نظرمو جلب کرد دیدم رو یه تابلو نوشته دکتر حسین...با یه فامیل خارجی هرچند اون مریضی بنده با تخصص اوشون فرق داشت ولی برام جالب بود تو این سرزمین غریب یه دکتر با چنین اسمی ولی فامیل خارجی نوبت گرفتم نوبتم که شد جریان رو برادکتر تشریح کردم که مریضی من با تخصص شما فرق داره اما می شه بگین شما ایرانید یا.. وجریانو چنین تشریح کردمن ایرانی نیستم اما علت اسمم این بود برا درمان ومعالجه یه بیماری پژوهشی انجام دادم آخرش فهمیدم که راه علاج این بیماری درخاک هست وقتی براثبت می خاستم اون راه کارو ببرم گفتم یه تحقیقی بکنم بینم کسی زودتر ازمن این رو به ثبت نرسونده بشه کاوشها معن ازاین می داد کسی اون رو ثبت نکرده آخرالامر دراینترنت کاوش راجستجو کردم تارسیدم به توضیح المسایل مراجع شیعه با کمال حیرت دیدم اونجا درمان مطلب ثبت شده وقتی پیگیری کردم دیدم این مطلب ازاهل بیت (علیه الصلاة والسلام) رسیده که وقتی حیوانی سگ درظرفی دهان می برد اون ظرفه با خاک مالی تمیز وعاری می شه دربین شیعه دیدم خوشنام ترین ومقدس ترین نام حسین(علیه السلام) است وتغییر نام دادم.
این داستانی بود برا منفعل کردن افکار
مدل4:ارتباط بین حوادث (سیاسی ،اجتما عی ،اقتصادی ،معنوی ) با مفاهیم دینی:مثلا زلزله با زنا وموسیقی


دسته ها :
چهارشنبه بیست و یکم 6 1386
X