قال النبي(ص): اذا كان يوم القيمه لايزول العبد قدماً عن قدم حتي يسال عن اربعه اشياء: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، و عن ماله من اين اكتسبه و فيما انفقه، و عن حبنا اهل البيت(ع).
پيامبر(ص) فرمود: روز قيامت كه مي شود، بنده قدم از قدم برنمي دارد تا از چهار چيز باز خواست شود 1- از عمرش كه آن را در چه چيز به پايان برده 2- از جوانيش كه آن را در چه چيزي به پيري رسانده 3- از دارائيش كه آن را از كجا به دست آورده و در كجا خرج نموده 4- و از دوستي ما خاندان اهل بيت(ع)
جامع الاخبار، ص 204


دسته ها :
شنبه هفدهم 6 1386
X