مسلمانان سوئدي در اعتراض به انتشار كاريكاتورهايي موهن از پيامبر اسلام حضرت محمد(ص ) در يك روزنامه اين كشور راهپيمايي كردند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه تظاهركنندگان خواستار توقف اين گونه اقدامات از سوي نشريه « نيريكاس اليهاندا » و عذرخواهي عاملان آن از مسلمانان جهان شدند.
روزنامه ياد شده در 18 اوت (28 مرداد) كاريكاتوري اهانت آميز به پيامبر اسلام را به همراه مقاله اي در خصوص به اصطلاح « آزادي بيان و عقيده » منتشر كرد.
تظاهركنندگان كه پارچه نوشته هايي در دست داشتند شعارهايي در محكوميت اين گونه اقدامات موذيانه سردادند.
سازمان كنفرانس اسلامي كه 57 عضو دارد نيز انتشار اين كاريكاتورهاي موهن را اقدامي شنيع خواند و خواستار مجازات كاريكاتوريست و دست اندركاران انتشار اين روش توهين آميز شد.
سوئد قصد عذرخواهي ندارد
يك روزنامه سوئدي نوشت سوئد به علت انتشار كاريكاتور توهين آميز كه خشم مسلمانان را در سراسر جهان درپي داشته است معذرت خواهي نخواهد كرد!
به گزارش خبرگزاري فرانسه از استكهلم روزنامه « دايجنز نايهيتر » در سرمقاله خود نوشت سوئد از اين به بعد وظيفه دارد از اصول خود دفاع كند.
اين روزنامه نوشت مسلماناني كه احساسات آنها جريحه دار شده است به خواست خود مبني بر عذرخواهي سوئد نخواهند رسيد.
چاپ اين كاريكاتور توهين آميز واكنش شديد ايران و پاكستان را درپي داشت بطوريكه هر دو كشور ديپلمات هاي سوئدي را احضار و به اين اقدام توهين آميز به شدت اعتراض كردند.
سازمان كنفرانس اسلامي نيز انتشار اين كاريكاتور توهين آميز را محكوم كرد و از دولت سوئد خواست عاملان چاپ اين كاريكاتور را مجازات و عذرخواهي كند.
تظاهرات در شهر لاهور در اعتراض به روزنامه سوئدي
شمار زيادي از مسلمانان شهر لاهور پاكستان ديروز در اعتراض به اقدام يك روزنامه سوئدي در چاپ كاريكاتور توهين آميز به مسلمانان تظاهرات كردند.
به گزارش خبرگزاري آلمان از استكهلم مسلمانان پاكستان در شهر لاهور در اعتراض به كاريكاتور روزنامه « نريكس الهاندا » كه « لارس فيلكس » كاريكاتوريست عليه پيامبر اسلام ترسيم كرده است تظاهرات كردند.
از طرف ديگر « فردريك رانفلد » نخست وزير سوئد در سخناني راديويي گفت : به اصل آزادي بيان پايبند خواهد بود.
گفتني است چندين روزنامه اسكانديناوي ديروز در ابراز همبستگي با روزنامه سوئدي اين كاريكاتور را منتشر كردند.


دسته ها :
دوشنبه دوازدهم 6 1386
X