وب نویسان جوون روزتون مبارک

یه 2 aبراخودم وامثال خودم:

کاش یه ذره ازجوونی من به جوون 18 ساله امام حسین (ع) می رفت

(الهی آمین)


دسته ها :
يکشنبه چهارم 6 1386
X