آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور پس از دو روز ديدار رسمي از جمهوري آذربايجان به تهران بازگشت .
در مراسم استقبال رسمي از رئيس جمهور پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور علي اكبر ولايتي مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل و شماري از اعضاي دولت در فرودگاه مهرآباد تهران حضور داشتند.
رئيس جمهور به دعوت رسمي الهام علي اف رئيس جمهور آذربايجان به اين كشور سفر كرده بود كه پس از مذاكرات و امضاي چند سند همكاري روابط ايران و آذربايجان رو به توسعه نهاد.
شايان ذكر است رئيس جمهور قبل از ترك باكو در جمع ايرانيان مقيم جمهوري آذربايجان تصريح كرده است كه ايران از گردنه هاي سخت هسته اي عبوركرده است و هيچكس قادر نيست جلوي ايران را بگيرد.
وي گفت كه ايران در حال حاضر به فناوري توليد سوخت هسته اي در سطح صنعتي دست يافته است .
آقاي احمدي نژاد خاطرنشان ساخت : دشمنان ديدند كه با تشديد فشارها ملت تاريخ ساز ما عقب نشيني نكرد. همچنين آقاي احمدي نژاد در يك كنفرانس خبري با جمعي از رسانه هاي آذربايجاني اضافه كرد : مديريت برخي قدرتهاي بزرگ بر سازمانهاي جهاني ريشه اصلي مشكلات بشري است و اين نوع مديريت بايد عوض شود.
وي گفت : وضع امروز در سرزمين هاي اشغالي اوج زورگويي قدرتهاي بزرگ است . وي افزود : « ترور » عادت هميشگي اشغالگران صهيونيست است ولي آدم كش ها از دست همان قدرتهاي زورگو مدال صلح دريافت مي كنند.
آقاي احمدي نژاد همچنين از برگزاري اجلاس سران كشورهاي حاشيه درياي خزر در 26 مهرماه سالجاري در تهران خبر داد .


دسته ها :
جمعه دوم 6 1386
X