ليست انتخاباتي كارگزاران تا دو هفته آينده نهايي مي شود
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي گفت : ليست اين حزب براي انتخابات مجلس هشتم تا دو هفته آينده به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ارايه مي شود.
يدالله طاهرنژاد در گفتگو با خبرگزاري مهر با بيان اينكه ليست انتخاباتي حزب هنوز نهايي نشده و ما در حال بررسي تمامي موارد در اين زمينه هستيم اظهار داشت : ليست انتخاباتي حزب كارگزاران تا دو هفته آينده به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ارائه مي شود.
وي افزود : ما در تمامي استان ها كانديدا خواهيم داشت و ليست انتخاباتي خود در تمامي استان ها را به ستاد ارائه مي كنيم .
اين عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي مهمترين شاخصه هاي كانديداهاي موردنظر اين حزب براي شركت در انتخابات مجلس هشتم را « اعتقاد به نظام » « كارآمدي » و « داشتن تحصيلات و تخصص » عنوان كرد.
ميرلوحي : مكانيزه شدن انتخابات تابعي از كل مسائل انتخاباتي كشور است
معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور در دولت اصلاحات با بيان اين كه « انتخابات ماشيني براي مردم و مجريان آسان تر خواهد بود » گفت : به افكار عمومي بايد از طريق مناسب اطمينان داده شود كه سيستم ها و نرم افزارها به گونه اي است كه هيچ گونه دخالتي در آن ممكن نيست البته اين امر با بيانيه هاي شوراي نگهبان و وزارت كشور ميسر نمي شود بلكه بايد احزاب و گروه هاي سياسي وارد شوند.
محمود ميرلوحي در گفت وگو با ايسنا خاطرنشان كرد : من همواره از طرفداران پر و پا قرص كامپيوتري شدن انتخابات بوده ام اما در عين حال تاكيد مي كنم كه مكانيزه شدن انتخابات تابعي از كل قضايا و مسائل انتخاباتي كشور است .
وي افزود : شعار سرعت دقت و صحت در برگزاري انتخابات به شكل كامپيوتري مطرح است كه هر سه مساله بسيار سرنوشت ساز و مهم هستند چرا كه در انتخابات مكانيزه يا نتايج بايد دركمتر از يك روز مشخص شود مثلا در برخي از كشورها حتي تا چند ساعت پس از انتخابات نتايج مشخص مي شوند در عين حال مردم نيز بايد احساس كنند راي شان منعكس مي شود.
ميرلوحي ادامه داد : در زماني كه شمارش آرا به صورت دستي بود و ميز احزاب و رسانه ها توسط وزارت كشور حذف شد نگراني هاي جدي را ايجاد كرد در شرايط كامپيوتري نيز اگر همان روش ها دنبال شود مي توان گفت اجراي انتخابات جاي نگراني و بحث دارد; نيز آشنا هستند IT در انتخابات مهم ومثبت است اما به همان ميزان نيز بايد كارشناسان سياسي كه به بحث IT بنابراين همانقدر كه بحث اين اطمينان را بدهند كه امكان دستكاري در سيستم و نرم افزارها وجود ندارد.
فهرست انتخاباتي سازمان مجاهدين انقلاب بزودي نهايي مي شود
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي خبر داد كه در يازدهمين كنگره اين سازمان كه روز پنج شنبه برگزار شد اصلاحات اساس نامه تشكيل سازمان راي و تمهيد راهكارهايي براي تلاش براي نظارت بيشتر بر آراي مردم تصويب شد.
« علي باقري » عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب هم چنين درباره نتايج يازدهمين كنگره حزب متبوع خود به ايسنا گفت : در كنگره يازدهم سازمان اصلاحات اساس نامه تصويب شد و كنگره به شوراي مركزي براي اصلاح مرامنامه يك سال ديگر يعني تا كنگره ي دوازدهم فرصت داد.
وي افزود : همچنين تشكيل سازمان راي تلاش براي نظارت بيشتر بر آراي مردم در انتخابات به ويژه انتخابات مجلس هشتم و بررسي راهبردهاي ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مورد بررسي قرار كرفت و بناي ما بر اين شد كه اصل بر شركت در انتخابات است ; مگر آن كه شرايط برگزاري انتخابات به گونه اي رقم بخورد كه حداقل امكان حضور در انتخابات و رقابت از ما سلب شود.
مدير روابط عمومي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در پايان خاطرنشان كرد : فهرست انتخاباتي سازمان براي ارائه به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان بزودي نهايي مي شود البته هنوز درخواستي از سوي مجمع مشورتي به احزاب به منظور ارائه ليست داده نشده است
دبيركل جبهه آبادگران جهادي :
ائتلافي با محوريت قاليباف لاريجاني و رضايي تشكيل خواهد شد
دبيركل جبهه آبادگران جهادي گفت : در آينده نزديك ائتلافي به محوريت آقايان لاريجاني محسن رضايي و قاليباف در جريان اصولگرا در صورتي كه جبهه متحد اصولگرايان نخواهد دست از تنگ نظري بردارد ـ ايجاد خواهد شد.
دوراني در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران با انتقاد از ساختار جبهه متحد اصولگرايان و با اين اعتقاد كه « از اين جبهه بوي فتنه به مشام مي رسد و برخي از كساني كه در اين جبهه قرار گرفته اند به صورت دموكراتيك انتخاب نشده اند » ادامه داد : گفتمان جبهه متحد اصولگرايان با گفتمان اصولگرايي متفاوت است ; چراكه گفتمان اصولگرايي خدمتگزاري است و بايد دايره خدمتگزاري را گسترده و نه آن كه آن را محدود كرد.
وي با بيان اين كه « جبهه متحد اصولگرايان با تشكيل خود چتر نيمه بازي را براي اصولگرايان باز كرده است » ادامه داد : در واقع آن ها با اين چتر نيمه باز ديگر بزرگان و نيروهاي اصولگرا كه در اين جبهه حضور ندارند را تحقير كرده اند و بايد دليل آن را توضيح دهند
وي در ادامه با بيان اين كه « ماهيت جبهه آبادگران جهادي يك ماهيت مردمي است و در حال حاضر اين جبهه در حال سازماندهي نيروهاي خودجوش است » ادامه داد : در آينده اي نزديك ستادهاي مردمي ما در غالب ستاره هاي اتحاد ملي فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.
پاسخ بادامچيان به انتقاد طرفداران قاليباف و رضايي از جبهه متحد اصولگرايان
يك عضو جبهه متحد اصولگرايان با بيان اين كه « اين جبهه سعي دارد از حيطه جناحي خارج شود » گفت : ما به همين خاطر در شوراهاي استاني جبهه متحده اصولگرايان علاوه بر شش نفري كه انتخاب شده اند پنج نفر را از بين افراد صالح و شايسته به عنوان مرضي الاطراف انتخاب مي كنيم كه ضرورتي ندارد حتما عضو گروه هاي سياسي باشند.
اسدالله بادامچيان در گفت وگو با ايسنا در مورد جلسه شوراهاي استاني جبهه متحده اصولگرايان كه در روز پنج شنبه در تهران برگزار شد نيز اظهار كرد : اين جلسه در راستاي ايجادهماهنگي بيشتر برگزار شد.
وي با بيان اين كه « هنوز به صورت قطعي و رسمي سخنگوي جبهه متحده اصولگرايان مشخص نشده است » گفت : مذاكرات گفت وگوها بحث ها درجبهه متحده اصولگرايان ادامه دارد و اين جبهه در حال بررسي اين موضوع است كه چه كساني به صحنه انتخابات مي آيند تا از بين آن ها اصلح ترين و شايسته ترين را انتخاب كنند.
بادامچيان همچنين گفت : تقريبا در همه استان ها شوراي شش نفره استاني جبهه متحده اصولگرايان شكل گرفته است و اين شش نفر به يازده نفر با انتخاب اعضاي مرضي الاطراف افزايش پيدا مي كنند.
بادامچيان در پايان در مورد انتقاد برخي از گروه هاي سياسي كه خود را طرفداران قاليباف و محسن رضايي مي نامند از جبهه متحده اصولگرايان گفت : به هر حال به نظر من ممكن است هر كاري كه صورت مي گيرد با انتقاداتي مواجه باشد ما از انتقاداتي كه دلسوزانه باشد استقبال كرده و آن را مورد توجه قرار مي دهيم . ما تلاش داريم كه همه اصولگرايان با هم باشند.
عضو جامعه روحانيت مبارز :
براي برگزاري انتخابات رايانه اي بايد به تدريج و رعايت احتياط قدم برداشت
يك عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تهران در ارتباط با رايانه اي شدن شمارش آرا در زمان انتخابات مجلس هشتم گفت : به هرحال بايد توجه داشت شمارش آرا در همه انتخابات از جهات گوناگون از جمله سرعت و دقت در شمارش و اعلام نتايج آرا امري بسيار مهم است و در دنيا نيز براي اين امر نرم افزارهاي مختلفي مد نظر قرار گرفته شده است .
حجت الاسلام سيدرضا اكرمي در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران گفت : البته بايد توجه داشت كه در جامعه ما هنوز افراد بيسواد و كم سواد هستند كه با اين شيوه آشنايي ندارند و حتي برخي از دست اندركاران اجرايي قانون انتخابات نيز به درستي با چگونگي استفاده از رايانه آشنا نيستند و اين خود ممكن است مسائل و مشكلاتي را فراهم كرده و زمينه سواستفاده را به وجود بياورد و به همين دليل معتقدم كه بايد در قسمتي از كشور شمارش آرا رايانه اي باشد و در قسمتي دستي و در سال هاي آينده آرام آرام سيستم شمارش رايانه اي آرا را در سراسر كشور اجرا كنيم . يعني به تدريج در اين راستا قدم برداريم .
وي گفت : معتقدم كه در نحوه استفاده از مكانيزم انتخابات رايانه اي بايد جانب احتياط به كار گرفته شود.
نجفقلي حبيبي : كليه روش هاي انتخاباتي بايد براي مردم اطمينان بخش باشد
يك عضور شوراي مركزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها گفت : انتخابات مكانيزه وشمارش آرا به صورت ماشيني به شرط اينكه برنامه نويسان افرادي قابل اعتماد باشند امري مثبت است در عين حال بهتر است از شناسنامه به جاي كارت ملي استفاده شود.
نجفقلي حبيبي در گفت وگو با ايسنا افزود : اين كه شوراي نگهبان بالاخره برگزاري انتخابات مكانيزه و شمارش آرا به صورت ماشيني و كامپيوتري را پذيرفته خبر خوبي است چراكه سال متمادي دستگاه هاي اجرايي و مسئولين بر اين موضوع پافشاري مي كردند اما موافقت نمي شد حال چه اتفاقي افتاده كه اين شوراي محترم برگزاري انتخابات به اين شكل را پذيرفته است
اين عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها با بيان اين كه « مردم هنوز به استفاده از كارت ملي انس نگرفته اند » گفت : وزارت كشور وشوراي محترم نگهبان بايد اطمينان بخش عمل كنند چرا كه انتخابات مختص گروه يا حزب خاصي نيست بلكه حيثيت ملي ماست و در سطح جهان نيز منعكس مي شود لذا بايد كليه روش ها براي انتخابات اطمينان بخش باشد. لذا پيشنهاد من اين است كه در انتخابات مكانيزه علاوه بر رعايت تمام موارد لازم در بخش شمارش آرا و جمع بندي ها قسمت ثبت نام را همچنان با شناسنامه انجام دهند چون هم متوليان با اين روش آشناتر هستند و هم مردم عادت بيشتري به استفاده از شناسنامه دارند.
وي ادامه داد : دولت در زمينه انتخابات بايد شفاف عمل كند تنها در اين صورت است كه گروه هاي سياسي و احزاب نيز مي توانند در آگاهي رساني به مردم فعاليت كنند.


دسته ها :
سه شنبه سیم 5 1386
X