يك مقام مسوول عراقي از پيگيري آزادي چند تن از ايرانيان بازداشت شده در عراق كه به اتهام ورود غيرقانوني به اين كشور در زندان هاي عراق به سر مي برند توسط سفير عراق در تهران خبر داد.
اين مقام مسوول در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران با اعلام اين خبر اضافه كرد : هم اكنون محمد مجيد الشيخ سفير عراق در تهران در بغداد به سر مي برد كه يكي از اصلي ترين دستورهاي كار وي پيگيري آزادي چند تن از ايرانيان بازداشت شده در عراق به اتهام ورود غيرقانوني به اين كشور است .
وي ادامه داد : براساس پيگيري هاي صورت گرفته تعدادي از اين زندانيان به زودي آزاد مي شوند و به ايران باز مي گردند. به گفته اين مقام مسوول تاكنون خانواده هاي اين زندانيان چندين بار در برابر سفارت عراق به تجمع و اعتراض به بازداشت اين ايرانيان و نيز صدور احكام سنگين جزايي براي آنها پرداخته اند.


دسته ها :
سه شنبه سیم 5 1386
X