هيئت وزيران به منظور جبران خسارات ناشي از سيل در استان گلستان مبلغ سي ميليارد ريال اعتبار در اختيار وزارت كشور قرار داد.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت براساس تصميم هيئت وزيران مبلغ سي ميليارد ريال به صورت علي الحساب از محل منابع موضوع ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به منظور جبران خسارات ناشي از سيل در استان گلستان در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
اين اعتبار كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران رسيده معاون اول رئيس جمهور آن را براي اجرا به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ كرده است .


دسته ها :
سه شنبه سیم 5 1386
X