بخش خبري : حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي همزمان با اعياد شعبانيه با درخواست رئيس قوه قضائيه براي عفو و تخفيف مجازات تعدادي از محكومان دادگاهها موافقت كردند.
آيت الله شاهرودي در اجراي بند يازده اصل يكصد و دهم قانون اساسي خواستار عفو و تخفيف مجازات سه هزار و نهصد و هفتاد و يك نفر از محكومان محاكم عمومي انقلاب نظامي و سازمان تعزيرات حكومتي شده بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامي با آن موافقت كردند.


دسته ها :
سه شنبه سیم 5 1386
X