مشاور رئيس قوه قضائيه در واكنش به برخي رشاهاي طرفدار دولت كه اظهارات اخير آيت الله شاهرودي در همايش ديوان محاسبات پيرامون انتقاد از تغيير مديريت در كابينه را نقض استقلال قوا دانسته اند گفت : استقلال قواي سه گانه به اين معنا نيست كه رئيس يك قوه نتواند نسبت به برخي سياست ها انتقاد كند.
حجت الاسلام منتظري مشاور رئيس قوه قضائيه در گفتگو با خبرگزاري مهر در واكنش به اظهاراتي كه اين روزها در خصوص آيت الله هاشمي شاهرودي به واسطه اظهارات انتقادي اش از عزل و نصب مديران دولتي در برخي رسانه ها مطرح شده است گفت : رئيس قوه قضائيه در جمعي (همايش ديوان محاسبات اداري ) صحبت كردند كه مسائل آن مرتبط با دستگاه قضايي است و اظهارات در يك جمع خصوصي ايراد نشد.
وي افزود : آيت الله شاهرودي به اعتبار اينكه رئيس يكي از قواي سه گانه كشور است اين حق را دارد تا نظرات انتقادي و اصلاحي خود را نسبت به يكسري سياست ها بيان كند.
مشاور رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد : از سوي ديگر رئيس دستگاه قضا به عنوان ناظر بر مجموعه تشكيلات دولتي مي تواند اظهار نظر كند كه آيا فلان سياست يا اقدام صورت گرفته در جامعه اثرات مثبتي خواهد گذاشت يا اثرات منفي .
معاون اول سابق دادستاني كل كشور گفت : بنده نمي گويم همه اين منتقدان اغراض خاصي دارند ممكن است برخي حسن ظن داشته باشند اما متاسفانه برخي منتقدان با انگيزه هاي خاص به دنبال پيدا كردن سوژه هايي هستند تا از اين منفذ بتوانند اغراض خاص خود نسبت به دستگاه قضايي را ابراز دارند.
منتظري ادامه داد : همان طور كه ممكن است رئيس قوه قضائيه نسبت به سياست هاي برخي دستگاه ها انتقاد داشته باشد اين حق نيز براي دستگاه ها و سازمان ها وجود دارد تا نسبت به سياست ها و اقدامات دستگاه قضايي انتقاد داشته باشند.
وي با بيان اينكه بايد مرز بين انتقاد سازنده و تخريب چهره ها تفاوت قائل شويم تاكيد كرد : نقدهاي سازنده موجبات تكامل را فراهم مي سازد.
مشاور رئيس قوه قضائيه در پاسخ به انتقاد منتقدان كه مي گويند اظهارات رئيس دستگاه قضايي در جمع اعضاي ديوان محاسبات اداري نقض استقلال قوا است گفت : استقلال قواي سه گانه در كشور به اين معنا نيست كه رئيس يك قوه نتواند نسبت به برخي سياست هاي اتخاذ شده انتقاد داشته باشد.
منتظري تصريح كرد : اگر تخلفي در يكي از دستگاه هاي اجرايي رخ دهد و قوه قضائيه آن را دنبال كند آيا اين نقض استقلال قوا است اظهارات رئيس قوه قضائيه در جمع اعضاي ديوان محاسبات اداري هيچ ارتباطي با موضوع نقض استقلال قوا ندارد.
وي يادآور شد : اظهارات آيت الله شاهرودي از اين جهت بود كه ما بتوانيم از يكسري پارامترهاي بهتر براي اداره امور كشور استفاده كنيم .


دسته ها :
سه شنبه سیم 5 1386
X