رئيس دفتر سياسي حماس از تداوم شكاف و اختلاف در ميان صفوف فلسطينيان انتقاد كرد و آمادگي اين جنبش را براي انجام مذاكرات بدون شرط با فتح اعلام كرد.
« خالد مشعل » كه براي ديدار با مقام هاي سودان به اين كشور سفر كرده در واكنش به طرح بوش براي برگزاري كنفرانس بين المللي به اصطلاح صلح در خاورميانه گفت : نبايد اميدي به اين كنفرانس داشت زيرا شكل جديدي از حيله گري و نيرنگ آمريكاو اسرائيل است .
وي تاكيد كرد : منطقي نيست در سايه شكاف و اختلافي كه در صفوف فلسطينيان وجود دارد مذاكره كننده فلسطيني با دشمن خود مذاكره كند.
جورج بوش رئيس جمهور آمريكا پيشنهاد برگزاري همايشي بين المللي براي صلح در منطقه خاورميانه با حضور گسترده طرف هاي بين المللي در پاييز آينده را مطرح كرد.
حماس بارها خواستار گفتگوهاي بي قيد و شرط با فتح براي رفع اختلاف ميان گروههاي فلسطيني شد ولي محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين كه بارها با « ايهود اولمرت » نخست وزير رژيم صهيونيستي ديدارو مذاكره كرده از گفتگو با حماس باز مي زند و هرگونه گفتگو با حماس را به عذرخواهي اين جنبش و بازگرداندن وضعيت نوار غزه به اوضاع قبلي مشروط كرده است .
وي تاكيد بر ضرورت گفت وگوي بدون قيد و شرط براي حل مشكلات كنوني خاطرنشان ساخت : « ما خواهان گفت وگوي جدي و بدون قيد و شرط هستيم اما به نظر مي رسد كه طرفي هست كه به رابطه با رژيم صهيونيستي و آمريكا بيشتر از مذاكره با ملت خود دل بسته است و اين ملت را تحت مجازات قرار مي دهد. »
وي افزود : « ما اعلام مي كنيم كه اين مسير اشتباهي است و كساني كه در اين مسير گام بر مي دارند به زودي به بن بست خواهند خورد و آن موقع خواهند فهميد كه تمامي حساب و كتاب هاي شان اشتباه و باطل بوده است . »
برق غزه قطع شد
از سوي ديگر رژيم صهيونيستي مانع انتقال سوخت به نوار غزه شده است به گونه اي كه تنها ايستگاه توليد برق غزه روز گذشته از كار افتاد.
اداره برق غزه اعلام كرد : اسرائيل اجازه ورود سوخت مورد نياز اين ايستگاه برق را نداده است و بدنبال توقف كار ايستگاه خدمات رساني بيمارستان ها شهرداري ها و موتور تلمبه هاي آب و ديگر جنبه هاي زندگي مردم تاثير منفي دارد و ادامه اقدام تجاوزكارانه اسرائيل با توجه به اوضاع اقتصادي كنوني غزه فاجعه اي بزرگ را به بار مي آورد.


دسته ها :
دوشنبه بیست و نهم 5 1386
X