علامه محمد حسين فضل الله از مراجع شيعه لبنان گفت آمريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي و غربي از حل بحران لبنان جلوگيري مي كنند.
به گزارش فارس به نقل از شماره ديروز روزنامه اماراتي الخليج علامه محمد حسين فضل الله گفت دولت آمريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي و غربي هنوز هم از دستيابي لبناني ها به راه حل واقعي بحران شديد اين كشور جلوگيري مي كنند.
فضل الله با بيان اين مطلب گفت : برخي كشورهاي اروپايي هم كه براي ايجاد ثبات در لبنان راه حل ها و برنامه هايي داشتند با فشار مستقيم و غيرمستقيم آمريكا آن را پس گرفتند.
وي افزود : عجيب است كه برخي كشورهاي غربي كه درباره راه حل سخن به ميان آورده بودند چگونه بي درنگ موضع خود را تحت تاثير برنامه هاي آمريكا تغيير دادند.
اين مرجع شيعه لبنان در ادامه اظهار داشت : كشمكش سياسي هنوز هم بر همه لبنان حاكم است و اوضاع را به سوي بيراهه هايي پيش مي برد كه ممكن است به هرج و مرج موردنظر جورج بوش رئيس جمهور آمريكا بينجامد.
فضل الله در پايان هشدار داد ادامه چنين روندي با دخالت هاي بين المللي در اوضاع لبنان و كشانده شدن آن به خلا قانوني به خطراتي خواهد انجاميد كه لبناني ها وسيله اي براي خلاصي از آن نخواهند داشت .


دسته ها :
دوشنبه بیست و نهم 5 1386
X